Yoğun Ders

Yıl içerisinde alanda uzman hocalar tarafından, özel konular etrafında yoğunlaştırılmış dersler düzenlenecektir. Bu dersler 2 günlük ya da tüm gün süren bir program ile gerçekleştirilerek, araştırmacıların belirli meseleler hakkında odaklanarak bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu dersler sayesinde birçok farklı uzmanla bir araya gelme ve derinlikli olarak belirli konuları inceleme şansı elde edilmiş olacaktır.
 
Osman Paldır

Koordinatör

Yoğun Ders

EĞİTİM EĞİTİMCİ TARİH
İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi Hamdi Çilingir 15 September 2018 10:00
SİSTEM DİNAMİKLERİ Fatih Furkan Akosman 06 July 2018 10:00 07 July 2018 10:00
İSLAM İKTİSADININ METODOLOJİSİ Muhammad Akram Khan 05 July 2017 10:00 06 July 2017 10:00
İSLAM İKTİSADINDA SİGORTA Hasan Hacak 05 May 2018 10:00
MORAL ECONOMY, MORAL CAPITAL AND MORAL MARKET Toosef Azid 05 April 2017 10:00
İSLAM HUKUKUNDA AKİT TEORİSİ Necmettin Kızılkaya 20 January 2017 10:00 21 January 2017 10:00

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ