Hamdi Çilingir

Hamdi Çilingir

2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi SBE’nde Hadis Bilim Dalında yüksek lisansa başladı ve “Hadis Rivayetinde Fakih Ravinin Rolü” başlıklı teziyle 2008 yılında yüksek lisansını tamamladı. Ardından aynı üniversitede 2008 yılında İslam Hukuku Bilim Dalında doktoraya başladı. Doktora çalışmasını 2014 yılında “Hanefî Vakıf Hukukunda Gaye Unsuru” isimli teziyle tamamladı. İlgi alanları arasında vakıf hukuku, klasik dönem İslam hukuk metinleri ve son dönem Osmanlı hukuku yer almaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ