Alan İzleme Raporları Kamuoyu ile Paylaşıldı  İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları ile İslâm iktisadı, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürüyor.İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana ...

Türkiye'de İslam İktisadı Alan İzleme Raporları Tanıtıldı  Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmek, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar yapmak ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yola çıkan İLKE Vakfı uzun süredir üzerinde ...

Türkiye'de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek  Kökenleri Osmanlı’nın son dönemindeki modernleşme tartışmalarında İslam’ın rolüne dair öne sürülenlere değin uzatılabilecek olan Türkiye’deki İslam iktisadına yönelik hareketlilik özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle hızlanıp 80’lerde ...

İran'da İslami Bankacılık ve Finansın Geçmişine Bir Bakış  Bu çalışmada, mevcut kaynakları inceleyerek İran’da İslami bankacılığın evrimini ve işleyişini izlemeye çalıştık. Bu amaçla, 1983’te Faizsiz Bankacılık Anlaşması’nın kabulünden sonra İran’da bankacılık sektörünün İslamileştirilmesinin ...

COVID-19 ve Sosyo-Ekonomik Kriz: İslam İktisadına İhtiyaç Var  Milyonlarca insanın hastalanması ve yüz binlercesinin hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 virüsü günlük ilişkilerden makroekonomik faaliyetlere kadar hayatımızın birçok alanını etkiledi. İçerisinden geçtiğimiz bu günlerde sağlık ...

Bu Dünyadan Bir Sabri Orman Geçti  Ömrünü kayıp hikmetin keşfine ve İslam iktisadının gelişimine adayan hocamız kendisiyle 2019 yılında yapılan röportajda “İslamî İktisat Çalışmaları Bir İslamî İlimler ve İktisat Donanımı Gerektirir” diyordu. Bu mesajı bir vasiyet ...

Prof. Dr. Sabri Orman Hocamız Vefat Etmiştir  İslam iktisat düşüncesi alanında örnek çalışmalara imza atmış, İKAM Danışma Kurulu üyemiz, değerli hocamız Prof. Dr. Sabri Orman Hakk'a yürümüştür. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve tüm ilim camiasına sabr-ı cemil ...

COVID-19 Salgını ve İktisadi Dönüşüm  İKAM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen İslam İktisadı Webinarları serisinin beşincisi Taha Eğri'nin “COVID-19 Salgını ve İktisadi Dönüşüm” başlıklı dersi ile gerçekleştirildi.Taha Eğri yapmış olduğu sunumda küresel ...

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ