Mustafa Afşin Sancar

Mustafa Afşin Sancar

2006 yılında Rutgers University (New Brunswick, NJ, ABD) Ekonomi Bölümünü bitirdi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans alanında doktora programına başladı. 2018-2019 güz döneminde bir dönem (beş ay) süreyle Malezya INCEIF üniversitesinde ve Güney Doğu Asya ülkelerinde İslami finans / mikrofinans alanında akademik çalışmalarda bulundu. 2021 yılında “Yoksulluğun Giderilmesinde Karz-ı Hasen Müessesesi: Tekarüz ve Karz-ı Hasene Dayalı Mikrofinans Modeli Önerisi" başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. Yurtdışında çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönüş yaparak önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Strateji ve İş Geliştirme Bölümü’nde görev aldı, daha sonra Kuveyt Türk Katılım Bankası Stratejik Planlama bölümünde çalışmalarına devam etti. 2018 yılında Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde kurulan Merkezi Danışma Kurulu’na bağlı araştırma grubuna uzman olarak katıldı. 2022 yılında aynı kurumda Bankacılık Hizmetleri Koordinatörlüğü biriminde yöneticilik yaptı. TKBB’deki görevinin yanı sıra çeşitli üniversite, vakıf ve çalıştığı kurum bünyesinde İslam ekonomisi, finansı ve kalkınma alanlarında dersler veren Sancar, 2022-2023 Güz Dönemi ile birlikte 29 Mayıs Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak görev yapmaya başladı.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ