İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 2023 - Rize

Bu program İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) tarafından İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak düzenlenmektedir. İslam iktisadı kavramı özellikle son dönemlerin revaçta olan kavramlarından biridir. İslam iktisadının sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için iyi bir şekilde anlaşılması ve doğru politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İKAM, RTEÜ İlahiyat Fakültesi, DİB Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi tarafından düzenlenen programımız Rize'de, 2 gün sürecek şeklide ve yüz yüze olarak planlanmıştır.


Programın amacı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmaktır. Bu program sonrasında ilgili alanda çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve bileşenleri, ilgili alanın günümüzdeki en yaygın kurumsal yapısı olan katılım bankacılığı genel hatlarıyla inşa edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alanda çalışmaya başlayan aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır.


Rize İslam İktisadı Temel Eğitim Müfredatı

3 Haziran 2023

     Saat                      Ders                                                                                                                                              Eğitmen                                   

9:40-10:00Giriş Konuşması
10:00-11:15
İslam İktisadına Giriş
Doç. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan
11:45-13:00
İslam İktisadının Fıkhi TemelleriProf. Dr. Necmettin Kızılkaya
14:00-15:15
İslami Finans ve Katılım BankacılığıDr. Öğr. Üyesi Mustafa Afşin Sancar
15:45-17:00
"Ücret ve Damân İçtima Etmez" Kuralı Çerçevesinde Katılım Bankacılığının Çifte Vergilendirme Problemi Prof. Dr. Şevket Topal

4 Haziran 2023

     Saat                     Ders                                                                                                                                              Eğitmen                                    

10:00-11:15İslam Kalkınma EkonomisiDr. Öğr. Üyesi Mustafa Afşin Sancar
11:45-13:00Para Vakfı Kaynaklı Yeni Bir Fon Toplama ve Dağıtma Modeli ÖnerisiProf. Dr. Ali Kumaş
13:00-14:00Katılım Belgesi Takdimi ve Kapanış


Programa başvurmak için tıklayınız


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ