İKAM HAKKINDABİZ KİMİZ


İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurumlarıyla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet göstermek ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmak amacıyla 2010 yılında kurulan çatı bir kuruluştur. Bu çerçevede İLKE Vakfı çatısı altında yer alan kurumların çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumlarımızın temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkez işlevi üstlenmektedir.


İLKE hem akademi ile iş dünyası arasındaki kopukluğu gidermeyi hem de kapitalist iktisadi sistemin çevrelediği modern ekonomik yapının İslami değerler açısından değerlendirilmesini kendine amaç edinerek yeni bir paradigmanın kuramsal yapısını inşa edecek birtakım faaliyetlerde bulunmaktadır. Uzun zamandır gerçekleştirdiği İslam iktisadı çalışmalarını daha etkili bir zemine taşımak; İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İslam İktisadı Araştırma Merkezi'ni (İKAM) kurmuştur. İLEM ve İGİAD’ın kurumsal destekleriyle İLKE tarafından kurulan merkezde araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi faaliyetler yürütülmektedir. 


Ülkemizde ve dünyada genel olarak İslam iktisadı çalışmaları sınırlı kalmakta ve çalışmaların çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Kapitalist sisteme dair bütün antitezler gün geçtikçe çürütülmekte ve bu adaletsiz sisteme karşı çare olacak bir alternatif geliştirilememektedir. İslam iktisadı önerdiği sistem ve uygulamalarla daha adil bir iktisadi hayat ve bölüşüm sağlama potansiyeline sahiptir. Zira İslam iktisadı çabası ve iddiası inançtan kaynaklanmaktadır ve bu öğreti Müslümanlara yaptıkları ve söyledikleri bakımından sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda, geçmiş birikimlerin ışığında, yeni çalışmalara yoğunlaşarak yetkin araştırmacıların bu alana yönelmesine ihtiyaç duyulmaktadır.


İKAM tarafından 2013'ten beri düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi bu düşünce ile yola çıkmış ve bilgi birikimine değerli katkılar sunmuştur. Ürüne dönüşen ve güncel finansal konulardan ziyade teorik ve uygulamalı iktisat alanını kapsayan bu atölye büyük ilgi toplamıştır. İKAM bu birikim üzerinden yeni çalışmaların yapılmasını ve farklı alanlarda bilgi üretimin artırılması gayesini taşımaktadır.


AMACIMIZ

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam ekonomisi çalışmalarının daha nitelikli bir şekilde yapılmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. İKAM, “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.


İKAM, kapitalizmle el ele gelişerek büyüyen mevcut iktisadı sisteme alternatif olarak adil, helal kazancı teşvik eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için uzun soluklu, derinlikli, bütünlüklü, nitelikli çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. İslam iktisadını hem teorik hem de pratik zeminde ele alacan bu merkez, İslam iktisadının konularını farklı boyutlarıyla ele alarak muhtelif platformlarda genişleten ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek alanda çalışan kişiler için faydalanabilecekleri bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle alana daha fazla ilgi çeken İKAM, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda mevcut kapitalist sisteme alternatif olabilecek somut çözüm önerileri içeren bir merkez olarak alanda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ