YAZILAR

Din, İnanç ve Korona Virüs Salgını
09 April 2020

Korona virüsü salgınının neden olduğu, sağlık ve ekonomi alanındaki tehditler konusunda pek çok yazı yazıldı. Ancak farklı cephelerde etkisini gösteren COVID-19 ve din kurumunun rolleri ve ilişkisine dair neredeyse kapsamlı bir anlama ...

Hayata Dokunan Finans: İslami Finans
14 January 2020

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunda ekonominin önemli alanlarından birisi olan finans sektörüne dair İslami finans modelini ele aldık. İyi ve adil bir finans modeli olan İslami finansın reel sektörle güçlü bir bağı vardır. Bu yazıda ...

Fırsatların Eşiğinde Türkiye’de İslamî Finansın Geleceği
13 January 2020

Son yüzyılda ekonomi ve finans dünyasında bir alternatif olarak ortaya çıkan İslamî Finans hareketi, mevcut düzenin yetersizliğinin bir dışa vurumu olarak köklü bir geçmişin yeniden dirilişidir. Geleneksel yahut ana akım ekonomi henüz 18. ...

 
Türkiye’de İslam İktisadı Yayınlarının Kısa Bir Değerlendirmesi
07 January 2020

Yıllar önce Malezya’da bir değişim programı ile bulunduğum sırada, bir seminerde Türk bir hocamız bilginin İslamileştirilmesinden söz etmişti. İlk tepkim, hali hazırda bilgi deyince akıllara ne geldiği oldu. Mesela halihazırda ...

Politik Bir Hamleden Popüler Kültüre
04 November 2019

Medeniyet (uygarlık), bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Bu anlamıyla medeniyet kavramının hayatın bütününü, hatta o hayata bakış açısını bile kapsayan ...

İSLAM İKTİSADINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
07 September 2018

Faiz temelli modern ekonomik sisteme alternatif olarak İslam iktisadının yeniden canlandığı dönemlerde yaşadığımız için çok şanslıyız. Her geçen gün yeni araştırmalar yapılıyor, akademik makaleler yazılıyor, merkezler kuruluyor, yeni ...

İÇ SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ VE SURİYE’NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
22 May 2018

Büyük umutlarla başlayan Arap ayaklanmaları, Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlık, yıkım ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandı. Ayaklanmaların ilk çıkış noktası olan Tunus dışındaki ülkelerde siyasal ve ekonomik durum ...

TÜRKİYE’DE İSLAM İKTİSADININ SORUNLARI
22 May 2018

Dünyada İslam iktisadı tabirinin ilk kullanılışı 1930’lar, bu isim altında müstakil bir alan oluşturulması ise 1970’lere dayanmaktadır. Buna dair dünyadaki gelişmelerden de etkilenen Türkiye’de ise özellikle 1960’lardaki çeviri ...

TÜRKİYE'DE ORTA SINIFLARIN DEĞİŞEN KONUMU
28 November 2017

Toplumsal tabakalaşma bütün toplumlarda görülen bir vakadır. Ancak tabakalaşmanın biçimi ve mahiyeti, değerlendirme yapmak açısından oldukça önemlidir. Genellikle kolay anlaşılması bakımından toplumları üst-orta-alt tabakalardan ...

KÜRESEL KRİZ SONRASI İKTİSAT EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ
08 June 2017

Küresel krizin 2008’ın sonlarında Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak verdiğini söyleyebiliriz. Küresel kriz değişik veçheleriyle günümüze kadar geldi. Önceleri krize karşı alınabilecek ilk tedbirler, G20 yardımıyla uluslararası ...

İNSANİ EKONOMİ MODELİ
19 April 2017

Dünyanın gidişi ile ilgili endişeler materyalist zihniyetin yaygınlaşması ve insanları olduğu gibi toplumları da etkisi altına alması gelecek için karamsar bir tablo çizmektedir. Ancak Müslüman için ümitsizlik şirk olarak ...

İSLAM İKTİSADI ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
21 December 2016

Günümüzde İslam iktisadı ve finansından bahseden hemen her araştırmacı, daha çok Kur’an’a bazen de sünnete referansta bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, içinde yaşadığımız çağa hâkim olan söylem dikkate alınarak değerlendirildiğinde ...

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ