YAZILAR

İÇ SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ VE SURİYE’NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
22 May 2018

Büyük umutlarla başlayan Arap ayaklanmaları, Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlık, yıkım ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandı. Ayaklanmaların ilk çıkış noktası olan Tunus dışındaki ülkelerde siyasal ve ekonomik durum ...

TÜRKİYE’DE İSLAM İKTİSADININ SORUNLARI
22 May 2018

Dünyada İslam iktisadı tabirinin ilk kullanılışı 1930’lar, bu isim altında müstakil bir alan oluşturulması ise 1970’lere dayanmaktadır. Buna dair dünyadaki gelişmelerden de etkilenen Türkiye’de ise özellikle 1960’lardaki çeviri ...

TÜRKİYE'DE ORTA SINIFLARIN DEĞİŞEN KONUMU
28 November 2017

Toplumsal tabakalaşma bütün toplumlarda görülen bir vakadır. Ancak tabakalaşmanın biçimi ve mahiyeti, değerlendirme yapmak açısından oldukça önemlidir. Genellikle kolay anlaşılması bakımından toplumları üst-orta-alt tabakalardan ...

KÜRESEL KRİZ SONRASI İKTİSAT EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ
08 June 2017

Küresel krizin 2008’ın sonlarında Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak verdiğini söyleyebiliriz. Küresel kriz değişik veçheleriyle günümüze kadar geldi. Önceleri krize karşı alınabilecek ilk tedbirler, G20 yardımıyla uluslararası ...

İNSANİ EKONOMİ MODELİ
19 April 2017

Dünyanın gidişi ile ilgili endişeler materyalist zihniyetin yaygınlaşması ve insanları olduğu gibi toplumları da etkisi altına alması gelecek için karamsar bir tablo çizmektedir. Ancak Müslüman için ümitsizlik şirk olarak ...

İSLAM İKTİSADI ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
21 December 2016

Günümüzde İslam iktisadı ve finansından bahseden hemen her araştırmacı, daha çok Kur’an’a bazen de sünnete referansta bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, içinde yaşadığımız çağa hâkim olan söylem dikkate alınarak değerlendirildiğinde ...

İSLAM iKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK
02 March 2013

Yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam eden “İslam iktisadı” çalışmaları son dönemde hızını artırarak devam etmektedir. Bu alanda yapılan konferans, seminer ve atölye gibi bilimsel faaliyetlerin sayısı çoğalmakta; akademik dergi, ...

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ