İSLAM İKTİSADI VE ÇEVRE

İslam İktisadı Atölyesi XI

İSTANBUL
13-15 Ekim, 2023

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 11. İslam İktisadı Atölyesi, 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadı ve Çevre” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.

Sanayi Devrimi ile başlayan, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ciddi bir şekilde gündemimize yerleşen endüstriyel üretim ve tüketim mekanizması ve bunun yanı sıra ne pahasına olursa olsun iktisadi büyüme düşüncesi gün geçtikçe daha geniş coğrafyalara yayılmıştır. Özellikle Kuzey Yarımküre başta olmak üzere iktisadi büyüme ve küresel tüketim alışkanlığı doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasına neden olmuştur. Küresel tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların yanı sıra toplumsal, iktisadi ve siyasi dengelerin ve yapıların bozulmasına da yol açmıştır. Ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir kriz olarak tanımlayabileceğimiz bu kriz, ekolojik kıtlık, yoksulluk, gelir eşitsizliği, enerji, atık ve arazi sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve çok daha büyük bir kriz olarak doğal kaynak savaşlarının yaşanma riskini ciddi düzeyde arttırmaktadır. Bu riskler neticesinde yeşil ekonomi çalışmalarının önemi ortaya çıkmıştır. Yeşil ekonomi, sorumlu tüm kişilere endüstriyel üretim-tüketim alışkanlıklarının, insanların birbiriyle ve gezegen ile kurduğu ilişkinin dönüşmesi gerektiğine dair makro bir anlayış kazandırmaktadır. Bu küresel krizin, çeşitli reform ve düzenlemeler ile çözülemeyeceği aşikardır. Bu nedenle çevre odaklı yeni bir yaklaşımın bütün boyutları ile tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.


Mevcut sorunlar ve gereklilikler neticesinde adil bir dünya ve bereketli bir iktisat anlayışına duyulan ihtiyaç derinden hissedilmektedir. Bu ihtiyaçlar ve gereklilikler doğrultusunda İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 11. İslam İktisadı Atölyesi’ni “İslam İktisadı ve Çevre” başlığında gerçekleştiriyor. İKAM, “İslam İktisadı ve Çevre” konusunu kapsamlı bir şekilde ele alarak kavramsal, teorik ve pratik önerilerin uzmanlarca tartışılması ve analiz edilmesiyle nitelikli birikimler elde etmeyi hedefliyor.

Program Kayıt Formu:
 
Sümeyra Aydın

Araştırmacı

 
Mehmet Berooğlu

Araştırmacı

 
Talha Bedirhan Işık

Araştırma Asistanı

   Önemli Tarihler: 

Program Tarihi: 13-15 Ekim 2023

    İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)


    E-mail: bilgi@ikam.org.tr

    Tel. +90 216 532 63 70

DÜZENLEME KURULU

·        Ahsan Shafiq

·        Erdoğan Burak Ezeroğlu, KPMG Türkiye

·        Erhan Akkaş, Sakarya University

·        İsa Yılmaz, Istanbul Medeniyet University

·        Murat Yaş, Marmara University

·        Mustafa Afşin Sancar, Istanbul 29 Mayıs University, Director of IKAM 

·        Necmettin Kızılkaya, Istanbul University

·        Ozan Maraşlı, İstanbul Sabahattin Zaim University

·        Taha Eğri, Kırklareli University

·        Zeyneb Hafsa Orhan, İstanbul Sabahattin Zaim University


PROGRAM 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Merkez Yerleşke Konferans Salonu / Istanbul 29 Mayıs University Main Campus Conference Hall


13 Ekim / October 2023 Cuma / Friday (18.00-21.15)

Kokteyl / Refreshments 

Karşılama Konuşmaları / Welcome Speeches 

  • Mustafa Afşin Sancar, İKAM Direktörü ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı Başkanı / Director of IKAM and Head of the Department of Islamic Economics and Finance at Istanbul 29 Mayıs University
  • Ayhan Karahan, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı / President of IGIAD
  • Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı / President of ILKE
  • Metin Özdemir, Ziraat Katılım Genel Müdürü / Ziraat Katılım General Manager
  • Yaşar Akgün, EFSAM Direktörü / Director of EFSAM
  • Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü / Rector of Istanbul 29 Mayıs University İslam İktisadı Ödül Töreni / Islamic Economics Awards 

İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma, İslam İktisadı Tez ve İslam İktisadı Uygulama ödüllerinin takdimi / Presentation of Islamic Economics Contribution, Research, Thesis and Application Awards


Açılış Paneli / Inaugural Panel 

Çevresel Krizler Karşısında İslam Ekonomisi ve Finansı’nın Sunabilecekleri / The Propositions of Islamic Economics and Finance in the Face of Environmental Crises

            Oturum Başkanı : Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

            Ahmet Faruk Aysan, Hamad bin Khalifah Üniversitesi İslami Finans ve Ekonomi Lisansüstü Programları Koordinatörü

            Ömer Emeç, Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı


ATÖLYE PROGRAMI / WORKSHOP PROGRAM  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Merkez Yerleşke Konferans Salonu / Istanbul 29 Mayıs University Main Campus Conference Hall


14 Ekim / October 2023 Cumartesi / Saturday (09:30-15:45)

09.30-11.00    1. Oturum / Session 1

Oturum Başkanı / Chair: Mehmet Saraç

Tariqullah Khan, Islamic Entrepreneurship in the Anthropogenic Era

Abdelrahman Migdad, Balancing Profit and Planet: Islamic Economic Principles and Environmental Sustainability

 

11.00-11.30    Ara / Break


11.30-13.00    2. Oturum / Session 2

Oturum Başkanı / Chair: Yaşar Akgün

Ömer Faruk Tekdoğan, A Critical Approach to the Green & Sustainability Movement

Mustafa Afşin Sancar, The Untapped Potential of Collaboration Between “Israf/Wastage” Principle of Islamic Economics And Refuse And Reduce Principles of Circular Economy


13.00-14.15    Yemek / Lunch


14.15-15.45    3. Oturum / Session 3

Oturum Başkanı / Chair: Erhan Akkaş

Khairunnisa Musari, A Proposed Taxonomy of Islamic Green Financing to Address the Sustainable Eligible Sector

Maya Puspa Rahman, The Progress and Challenges of Green Sukuk: A Case Study of the United Arab Emirates

 

15 Ekim / October 2023 Pazar / Sunday (09:30-16:15) 

09.30-11.00    1. Oturum / Session 1

Oturum Başkanı / Chair: İsa Yılmaz

Khalifah Muhamad Ali, Investigating the Factors Influencing Community Participation in the Waqf-Based Forest Program: An Extended Theory Planned Behaviour Approach

Zafar Iqbal, Barkat Model

11.00-11.30    Ara / Break


11.30-13.00    2. Oturum / Session 2

Oturum Başkanı / Chair: Zeyneb Hafsa Orhan

Haşmet Gökırmak, Participation Banking and Renewable Energy Finance within the Framework of Sustainable Development Goals: Multidimensional Contributions and Synergies

Marhamah Muthohharoh, Integration of Social Function into Islamic Bank Soundness Level Assessment

13.00-14.15    Yemek / Lunch


14.15-15.45    3. Oturum / Session 3

Oturum Başkanı / Chair: Hakan Aslan

Evania Herindar, The Islamic Blended Financing: Some Proposed Models for Financing New and Renewable Energy in Indonesia

Nun Maziyyah Mahsyar, A Proposed Islamic Financial Model for Impact Investing in Renewable Energy: Case Study of Indonesia

15.45-16.15    Değerlendirme Oturumu / Concluding Remarks

 

       Not: Açılış paneli ve çalıştay oturumları İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.


Kayıt Formu:DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ