İKTİSADİ KRİZLER VE İSLAM İKTİSADI

İslam İktisadı Atölyesi X

İSTANBUL
14-16 EKİM 2022

New message 8

10. İslam İktisadı Atölyesi: İktisadi Krizler ve İslam İktisadı


İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 10. İslam İktisadı Atölyesi, 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.


İktisadi krizler, en temel iktisadi meselelerden biridir. İktisadi krizleri ortaya çıkaran nedenlerin çokluğu ve bu nedenlerin çok yönlülüğü krizlerin önceden tahmin edilememesi gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu neden çokluğu ve krizlerin kompleks yapısı, çözümlere yönelik istenilen sonuçların elde edilmesini zorlaştırmaktadır. İstenilen sonuçların elde edilememesi beraberinde krizlerin daha da derinleşmesine yol açmaktadır. Bu açılardan iktisadi krizlerin ortaya çıkış nedenlerini anlamak, bunlara dair yapısal çözümler ve stratejiler geliştirmek ve bunların oluş sıklıklarını asgariye indirmek en önemli gündem maddelerine dönüşmektedir. 

İktisadi krizlerin ekonominin işleyişine etkisinin ve bu etkinin yıllar boyunca atlatılamaması gerçeğinin yanında krizlerin toplumsal yansımaları ve toplumsal boyutları da ele alınması gereken hassas konulardandır. Ekonomik krizlerin sonuçları olan yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, üretimin sekteye uğraması, dezavantajlı geniş kesimlerin bundan fazlasıyla etkilenmesi gibi birçok çıktı iktisadi krizlerin ayrıca toplumsal ve siyasal krizlere kapı aralamalarını mümkün kılmaktadır. Nitekim son yaşanan 2007-2009 Finansal Kriziyle de bu durum görülmüş ve birçok ülkede bu krizden etkilenen insanlar örgütlenerek duydukları hoşnutsuzlukları fiili olarak göstermişlerdir.

Bu bağlamlarda, iktisadi krizlerin ekonomik nedenlerinin ve sonuçlarının yanında toplumsal ve siyasal boyutlarının da hesaba katılması gereklidir. 10. İslam İktisadı Atölyesinin teması olarak seçilen “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığında şu alt başlıklarda (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çalışma ve bildirilere yer verilecektir:

 • Krizlerin ekonomik nedenleri ve sonuçları
 • Krizleri önleme ve tahmin etme stratejileri
 • Krizlerin etkilerini azaltma araçları ve politikaları
 • Krizlerin toplumsal yapıya etkileri
 • Krizleri ortaya çıkaran içsel ve dışsal faktörlerin analizi
 • Krizlerin ülkeler arasındaki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin ülkeler içindeki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin uluslararası sistemi, politika ve kurumları şekillendirmesi
 • Krizler ve düzenleme ve denetleme politikaları, ülkeler ve bölgeler içindeki anlaşmalar


Bildiri Gönderme

Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 30 Mart 2022 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Atölyeye gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır. 


Seyahat ve Konaklama

Atölye için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır. 
Necmettin Kızılkaya

Düzenleme Kurulu Başkanı

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Süleyman Kaya

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Hamdi Çilingir

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Ömer Bedrettin Çiçek

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Batuhan Buğra AKARTEPE

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Rabiul Islam

Atölye Sekreteri

 
Merve Soylu

İKAM

Önemli Tarihler:

 

Başvuru ve özet gönderimi: 15.04.2022

Kabul edilen özetlerin ilanı: 15.05.2022

Tam metinlerin gönderilmesi: 15.07.2022

Kabul edilen metinlerin ilanı: 15.08.2022

Rabiul Islam

Sekreter

10. İslam İktisadı Atölyesi

E-mail: info@ikam.org.tr

+90 216 532 63 70

Düzenleme Kurulu

 • Necmettin Kızılkaya, İKAM, Direktör
 • Zeyneb Hafsa Orhan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi
 • Batuhan Buğra Akartepe, İstanbul Üniversitesi
 • Hamdi Çilingir, Sakarya Üniversitesi
 • Ömer Bedreddin Çiçek, İGİAD


Bilim Kurulu

 • Adam Abdullah, AlQasimia University
 • Ahmet Faruk Aysan, Hamad Bin Khalifa University
 • Azmi Omar, INCEIF- The Global University of Islamic Finance
 • ErhanAkkaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi
 • Ghaith Mahaini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Hichem Hamza, King Abdulaziz University
 • Hylmun Izhar, IRTI - Islamic Development Bank Institute
 • İsa Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Mabid Ali Mohamed Al-Jarhi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Malik Shahzad Shabbir, İKAM
 • Muneeb Hussain Gatto, İKAM
 • Murat Yaş, Marmara Üniversitesi
 • Murniati Mukhlisin, Tazkia Islamic University College
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi 
 • Rasim Özcan, İbn Haldun Üniversitesi
 • Sabri Mohammad, UWE Bristol
 • Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi
 • Taslima Julia, İKAM
 • Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Shifa Mohd Nor, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Şakir Görmüş, Marmara Üniversitesi


Sekreterya

 • Merve Soylu, İKAM
 • Rabiul Islam, İKAM
 • Ubeydullah Güneş, İKAM


PROGRAM AKIŞI

AÇILIŞ PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi

14 Ekim 2022 Cuma (19:00-21:00)

Karşılama Konuşmaları  (19:00-19:30)

İslam İktisadı Ödül Töreni  (19:30-20:00)

İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma, İslam İktisadı Tez ve İslam İktisadı Uygulama ödüllerinin takdimi 


Açılış Paneli: Krizler Çağında İslam Ekonomisinin Vaatleri   (20:00-21:00)

Oturum Başkanı: Nihat Erdoğmuş, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

 • Asad Zaman, Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü
 • Melikşah Utku, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ömer Torlak, İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

ATÖLYE PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu


15 Ekim 2022 Cumartesi (09:30-16:00) 

09.30-11.00    1. Oturum

Oturum Başkanı: Mehmet Saraç

Abdulkader Cassim MahomedyEconomic Science and Economic Crises:  Can Islamic Economics Resolve the Disjuncture?

Nadia Mansour, Strategies to Prevent and Predict the Crisis

 

11.00-11.30    Ara


11.30-13.00    2. Oturum

Oturum Başkanı / Chair: Mehmet Babacan

M. Kabir HassanIslamic Finance as a Solution for Systematic Failures of Current Economic System

Hety BudiyantiRethinking Financial Crisis: From Neoclassical Economics to Islamic Economics

 

13.00-14.30    Yemek

 

14.30-16.00    3. Oturum

Oturum Başkanı: İsmail Eriş

Patrick CollinsSimulation of Shariah-Compliant, Conditional Currency Convertibility Based on Primary Commodities in E.C.O. Countries to Avoid the Crisis of Fiat Currencies

Mohammad Ashraful Ferdous ChowdhuryDebt-Driven Economic Crisis Prediction for OIC Countries: A Machine Learning Approach 

 

16 Ekim 2022 Pazar (09:30-16:00) 

 

09.30-11.00    1. Oturum

Oturum Başkanı: Zeyneb Hafsa Orhan

Diana AbuGhunmiCircular Economy and Islamic Economics: A Sustainable Approach to Economic Recovery

M. Habib DolgunIs the Islamic Finance Need the Stabilizing Role of the Monetary Authority?


11.00-11.30    Ara


11.30-13.00    2. Oturum

Oturum Başkanı / Chair: Hasan Vergil

Osman Karakütük, The Impact of the Covid-19 Crisis and the Resilience of the Participation Banking Industry

Salman Ahmed ShaikhResilience to Avert Financial and Economic Crisis in Islamic Economics Framework

 

13.00-14.30    Yemek

 

14.30-16.00    3. Oturum

Oturum Başkanı: Taha Eğri

Şakir GörmüşImpact of The Subprime and COVID-19 Crises on Islamic and Conventional Stock Indices: A Descriptive Statik Analysis

Dina GhandourAssessment of the Effect of Economic Crisis on Income and Wealth Distribution  Within Countries


Not: Cumartesi ve Pazar Atölye Oturumları İngilizce Olacaktır. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ