İslam İktisat Tarihi Projesi

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatışı altında kurulmuş bir araştırma merkezidir. İKAM gerçekleştirdiği faaliyetlerle “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders/okuma grupları, yoğunlaştırılmış seminerler, araştırma raporları, çalışma tebliğleri, İslam iktisadı atölyesi, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, İslam iktisadı bibliyografya projesi ve İslam iktisadı temel eğitim programı İKAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetler arasındadır. İKAM, yayın, sempozyum, eğitim, sunum, seminer, rapor, dergi, çalıştay ve konferans gibi çeşitli faaliyetler ile alana katkı sağlamayı sürdürmektedir.


Akademisyen ve genç araştırmacılara İslâm iktisadı alanında yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli bir ortam sağlamak amacıyla İKAM, İslâm İktisat Tarihi projesini hayata geçirmiştir.


İslâm İktisat Tarihi projesi, İslâm’ın başlangıcından günümüze kadar gerçekleşmiş olan önemli olaylar, kurumlar, âlim ve mütefekkirler ile onların öne çıkan eserlerini bir iktisat tarihi perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik bir sıra içerisinde maddeler halinde hazırlanmıştır. Proje bunu web tabanlı bir yazılım çerçevesinde ve kronolojik bir biçimde ilgililere sunmayı amaçlamaktadır. İslâm iktisat düşüncesini tarihi seyri içerisinde takip etmeyi amaçlayan bu proje, günümüz dünyasında İslâm iktisadı alanında çalışan araştırmacılara ve ilgililere bütünlüklü bir perspektif ve kronolojik bir çerçeve sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, İslâm tarihinin erken dönemlerinden başlamak üzere günümüze uzanan kronolojik ve çevrimiçi bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu çizginin hazırlanmasında kişiler, kurumlar, olaylar, kitaplar, dergiler, yazınlar ve akitler odak noktası olarak seçilmiş ve bu yedi düzlemin paralel bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır. İlerleyen süreçte bu çevrimiçi ortam, İslâm iktisadının gelişiminin daha kapsamlı bir şekilde incelenebileceği bir sözlük halini alacaktır.


İslam İktisat Tarihi Projesi, İKAM bünyesinde Necmettin Kızılkaya direktörlüğünde hazırlanan ve alandan birçok araştırmacının katkısıyla oluşmuş bir iktisat düşünce tarihi projesidir.


İslam İktisat Tarihi Projesi

 
Necmettin Kızılkaya

Proje Yürütücüsü

 
Faruk Bal

Proje Danışmanı

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Proje Danışmanı

 
Hamdi Çilingir

Proje Danışmanı

 
Ozan Maraşlı

Madde Yaz. & Kataloglama

 
Merve Soylu

Kataloglama Görevlisi

 
Osman Paldır

Kataloglama Görevlisi

 
Melih Turan

Madde Yazarı

 
Şükrü Çağrı Çelik

Madde Yazarı

 
Sümeyra Aydın

Madde Yazarı

 
Sercan Karadoğan

Madde Yazarı

 
Ahsan Shafiq

Katkıda Bulunan

 
Taha Eğri

Katkıda Bulunan

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ