İSLAM İKTİSADINDA KALKINMA VE AZ GELİŞMİŞLİK SORUNSALI

İslam İktisadı Atölyesi IX

17- 19 Eylül 2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu

9. İslam İktisadı Atölyesi: Kalkınma ve Az gelişmişlik Sorunsalı

17-19 Eylül 2021

İktisat düşüncesinin temelinde büyüme ve bölüşüm sorunsalı yatmaktadır denilebilir. İbn Haldun’un Mukaddimesinden Adam Smith’e, oradan da günümüze kadar iktisat düşüncesi büyüme ve elde edilen değerin bölüşümü üzerine araştırmalar yapmışlardır. Ancak bu tartışmalar yapılsa da ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının ortaya çıktığı, ayrıca iktisadi büyüme sağlansa da toplumsal alanın farklı taraflarının bundan faydalanamadığı görülmüştür. Özetle, gelişmenin sermaye yanında eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanları nasıl etkileyeceği konusunu araştıran bir alan olarak kalkınma iktisadı ortaya çıkmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler ismi altında gruplandırılan, düşük gelirli ülkeler şimdiye kadarki performansları pek umut verici değil ve iki yönlü bir büyüme ve gelişme sorunuyla karşı karşıyadırlar. Bunların arasında Müslüman ülkeler, yavaş büyüme, düşük kalkınma ve bitmeyen yoksulluk sarmalları gibi ekonomik sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Diğer taraftan, bu ülkelerdeki sermaye ve beşeri (sermaye) birikimi düzeyleri, araştırma, geliştirme ve innovasyon faaliyetleri de sıfıra yakın seviyelere düşmüştür. Bu durum uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için yeni araştırma ve çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. İslam İktisadı Atölyesi’nde bu meseleden yola çıkılarak “Kalkınma ve Az Gelişmişlik” sorunsalının ele alınması planlanmaktadır.  Bahsi geçen sorunlara bakmak ve İslam iktisadı bağlamında uygulanabilir çözümler önermek amacıyla 2021 yılında iktisat disiplininden deneyimli akademisyenlerin bir araya gelerek farklı bakış açıları sunarak, mevcut çalışmaları eleştirel değerlendirip ve önerilerde bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, gelecek atölyede ele alınacak konular aşağıdaki temalarla ilgili olacaktır (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 

1. Müslüman ülkelerde sermaye birikimi

2. Büyüme ve kalkınma muammasının ortasında Müslüman ülkeler

3. Düşük gelirli ülkelerde özel sektör gelişimi

4. Yoksulluk ve yok edilmesi

5. Büyüme, eşitsizlikler ve kalkınma

6. Çevre ve kalkınma

7. Piyasalar ve piyasa başarısızlıkları

8. Sosyal hizmetler ve beşeri sermaye

9. Müslüman dünyasında araştırma ve yenilik

10. Ekonomik büyüme: sosyal ve ahlaki planlar

 
Sercan Karadoğan

Düzenleme Heyeti Başkanı

 
Taha Eğri

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Necdet Şensoy

Düzenleme kurulu üyesi

 
Necmettin Kızılkaya

Düzenleme kurulu üyesi

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Düzenleme kurulu üyesi

 
Ömer Bedrettin Çiçek

Düzenleme kurulu üyesi

 
Hamdi Çilingir

Düzenleme kurulu üyesi

 
Ahsan Shafiq

Düzenleme kurulu üyesi

 
Hamit Kardaş

Düzenleme kurulu üyesi

 
Rabiul Islam

Sekreterya

 
Merve Soylu

Sekreterya

 
Ubeydullah Güneş

Sosyal Medya

Başvuru ve özet gönderimi:           10.01.2021
Kabul edilen özetlerin ilanı:            25.01.2021
Tam metinlerin gönderimi:             30. 06.2021
Kabul edilen tam metinlerin ilanı:  06.08.2021 

Rabiul İslam

9. İslam İktisadı Atölyesi

Düzenleme Kurulu Sekreteri

E-mail: info@ikam.org.tr

0 216 310 43 18


Başvuru için tıklayın:

Onursal Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ayhan Karahan, İGİAD


Düzenleme Kurulu

Sercan Karadoğan, Marmara Üniversitesi

Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi

Necdet Şensoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

Zeyneb Hafsa Orhan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD

Hamdi Çilingir, Sakarya Üniversitesi

Ahsan Shafiq, Marmara Üniversitesi

Hamit Kardaş, İstanbul Ticaret ÜniversitesiBilim Kurulu

Abdulazeem Abozaid, Emirates İslam Bankası

Abdullah Kahraman, Kocaeli Üniversitesi

Adem Esen, İstanbul Üniversitesi

Ahmet Faruk Aysan, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi

Erol Özvar, Marmara Üniversitesi

Asad Zaman, PIDE Üniversitesi, Pakistan

Burhanettin Can, İGİAD

Cengiz Kallek, Marmara Üniversitesi

Erkan Erdemir, Maltepe Üniversitesi

Fahim Khan, Riphah Üniversitesi

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi

Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya Üniversitesi

Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Hafsa Orhan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi

Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi

İbrahim Güran Yumusak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi

İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi

Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi

Masudul Alam Choudhury, Malaya Üniversitesi, Malezya

Mehmet Babacan, Medipol Üniversitesi

Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi

Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi

Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi

Necdet Şensoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi

Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi

Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi


Başvuru için tıklayın:

17 EYLÜL 2021 CUMA ( 17.30 - 21.30 )

Açılış Konuşmaları ( 18.30 - 19.00 )

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu

 • Sercan Karadoğan, İKAM Düzenleme Heyeti Başkanı
 • Ayhan Karahan, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 • Nihat Erdoğmuş, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü


İslam İktisadı Ödülleri

İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma,  İslam İktisadı Tez ve  İslam İktisadı Uygulama ödüllerinin takdimi

Açılış Paneli ( 19.30 - 20.30 )

Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalına Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı: Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

 • Mabid Ali Mohamed Al-Jarhi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Tarık Akın, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
 • Mohd Azmi OMAR, INCEIF
 • Ahmet Faruk Aysan, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi

*Açılış panelinde, Türkçe-İngilizce simültane tercüme hizmeti sunulacaktır.

Yemek-İkram (17:30-18:30)


ATÖLYE OTURUMLARI 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü18 EYLÜL CUMARTESİ ( 09.00 - 17.00 )

09.30 - 11.00    1.Oturum

Oturum Başkanı: Hamdi Çilingir,

 • Amin Mohseni Cheraglou, Determinants of Inclusive Growth in Islamic Countries
 • Murat Yülek, Manufacturing Trade Industry Policy, and Economic Growth


11.30 - 13.00    2.Oturum

Oturum Başkanı: Ahsan Shafiq

 • Hüsnü Tekin, The Role of Infaq Institution in Income Inequality:  A Model Proposal for Turkey to Alleviate Income Inequality
 • Mohammadamin Shahjouei, Meliorism and the Idea of Progress: A Philosophical Approach to Economic Development and Growth
 • Mujeeb Hussain Gatto & Munib Hussain Gatto, State, Conflict, and Development: An Institutional Perspective on the Developmental Experience of Muslim Majority Kashmir

*  Atölye program dili İngilizce’dir. Atölye oturumlarında ayrıca simültane tercüme hizmeti sunulmayacaktır. Dinleyiciler moderatörlere Türkçe soru yöneltebilecektir. 

Yemek-İkram (13:00-14:00)19 EYLÜL PAZAR ( 09.30 - 16.00 )*

09.30 - 11.00    3.Oturum

Oturum Başkanı: Taha Eğri,

 • Nasim N. Shirazi, An Empirical Work on the Relationship Between Zakat and Development
 • Muhammad Iqbal Anjum, Islamic Universal Politico-Economic Institutional Transmission Mechanisms for Global Sustainable Development


11.30 - 13.00 4.Oturum

Oturum Başkanı: İsa Yılmaz

 • Salman Ahmed Sheikh, Achieving Economic Development through Institutionalisation of Zakat and Waqf in Contemporary Economies
 • Khairunnusa Musari, Between Esham and Cash Waqf Linked Sukuk to Fiscal and Development Sustainability: Comparative Analysis


13.30 - 15.00 5.Oturum

Oturum Başkanı: Erhan Akkaş

Zubair Hasan, Islamic Finance and Economic Growth

Sibbir Ahmad, Fighting Intergenerational Poverty in Developing Muslim Countries: A Two-Stage Firoza Islamic Model15.15 - 16.00    Kapanış Değerlendirme Oturumu
Müzakereciler:

Necmettin Kızılkaya,  İstanbul Üniversitesi
İsa Yılmaz, Medeniyet Üniversitesi
Erhan Akkaş, Durham Üniversitesi


* 19 Eylül Atölye oturumları online olarak gerçekleştirilecektir.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ