İSLAM İKTİSADININ METODOLOJİSİ

05 July 2017

10:00

İLKE Derneği

06 July 2017

10:00

İLKE Derneği

İslam iktisadı tartışılmaya başlandığı ilk günlerinden bu yana pek çok meydan okumaya maruz kalmış ve günümüze değin bu meydan okumalara belirli düzeylerde cevap verebilmiştir. Bilimsel yaklaşımın en temel meselelerinden olan metodoloji konusu, İslam iktisadı alanının da ilk günlerinden beri en dikkat çeken ve önemli meselesi olmuştur. Ana akım iktisadın varsayım ve metodolojisinin İslami ilimlerin klasik metodolojisi ile çeşitli biçimlerde çelişmesi, metodoloji tartışmalarının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu mezkûr tespitler ışığında Muhammad Akram Khan ile yapacağımız dersimizde İslam İktisadı Metodolojisi çerçevesindeki konular konuşulacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ