SİSTEM DİNAMİKLERİ

06 July 2018

10:00

İLKE Derneği

07 July 2018

10:00

İLKE Derneği

Daha ziyade Endüstri Mühendisleri tarafından kullanılan ve bir süredir iktisat literatüründe de uygulama alanı bulan Sistem Dinamikleri yönteminin temel esasları ve özellikleri uygulamalı olarak gösterilecektir. Sistem dinamikleri yöntemi, akış şemaları ve diferansiyel fonksiyonlar kullanılarak karmaşık sistemlerin zaman içerisindeki doğrusal olmayan davranışlarını modellemek için kullanılan bir yöntemdir. Nüfus, ekoloji, endüstri mühendisliği ve iktisat gibi çalışma alanlarında kullanılan bu yöntem, özellikle 2008 finansal krizinden sonra iktisadi uygulamaları ile geliştirilerek ekonomik modelleme teknikleri arasında yerini almaya başlamıştır. CGE ve DSGE gibi yaygın olarak kullanılan iktisadi modelleme tekniklerinin “mikroiktisat temelli makroiktisat” yaklaşımlarının aksine doğrudan makroiktisadi değişkenler üzerinden modelleme yapılmasına imkan veren Sistem Dinamikleri yöntemi İslam iktisadı için de bu yönüyle ciddi fırsatlar sunmaktadır, zira mevcut mikro temelli yaklaşımlar ile oluşturulan modeller büyük ölçüde neo-klasik iktisadın varsayımlarına bağlı olmak zorunda kalırken, Sistem dinamikleri yöntemi makroiktisat temelli yaklaşımı ile alternatif tasavvurların modellenmesine daha iyi bir şekilde imkan tanıyor.

Program

06.07 2018 Cuma:


* 9:00-10:20 - Sistem Dinamikleri ve Differansiyel Denklemler

* 10:40-12:00 Muhasebe Sistem Dinamikleri Yöntemi

* 14:00-15:20- Goodwin Modeli ve Kapitalist Model Kıyaslaması

* 15:40-17:00- Vensim'e Giriş


07.07.2018 Cumartesi:


* 9:00-10:20 - Vensim'de Modelleme Ayrıntıları

* 10:40-12:00 - Vensim'de Egzersizler (Grup Çalışması) I

* 14:00-15:20 - Vensim'de Egzersizler (Grup Çalışması) II

* 15:40-17:00 - Vensim'de Egzersizler (Grup Çalışması) III

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ