Sercan Karadoğan

Sercan Karadoğan

2007 yılında başladığı lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce iktisat bölümünde 2011 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden sosyoloji lisans derecesi de bulunan Karadoğan, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uluslararası Ekonomi Politik alanında yaptığı “Sosyalist Ekonomilerde Hesaplama Tartışması” başlıklı tezi ile 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimine 2015 yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde başlamıştır. Bu programı 2021 yılı Temmuz ayında savunduğu “Ahlak Bağlamında Kapitalizm ve İslam Ekonomisi Karşılaştırması” başlıklı teziyle başarıyla tamamlayarak Ortadoğu Ekonomi Politiği ana bilim dalında doktora ünvanı almıştır.

2014 yılında SETA Ekonomi bölümünde çalışmalarını yürütmüş sonrasında aynı yıl Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde de araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2018-2019 yılları arasında Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezinde misafir öğretim üyesi olarak doktora çalışmalarına devam etmiştir. TÜBİTAK doktora-sırası araştırma proje desteği kapsamında hazırladığı“Ahlakın Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi: Ajan Tabanlı Simülasyon Modellemesiyle İslam Ekonomisi ve Kapitalist Ekonominin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı araştırma projesini Prof. Mehmet Asutay’ın danışmanlığında başarıyla tamamlamış ve sonrasında 2019 yılı Kasım ayında Türkiye’ye dönmüştür. Karadoğan, 2019-2021 yılları arası Maruf Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Vakfında akademik koordinatörlük ve akademik danışmanlık görevlerini yürütmüştür.

Sercan Karadoğan 2021 yılı Haziran ayından itibaren İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında bulunan İKAM’da Kıdemli Araştırmacı olarak çalışmaya başlamış, Ağustos ayından itibaren de İKAM Direktörlük görevini devralmıştır. Editör, çevirmen ve araştırmacı olarak birçok proje, akademik faaliyet ve yayın çalışması içerisinde bulunan ve gönüllü ve profesyonel olarak STK’larda aktif görev alan Karadoğan iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ana ilgi ve çalışma alanları arasında karşılaştırmalı ekonomi politik, iktisat sosyolojisi, ahlak ve ekonomi, iktisadi düşünce tarihi ve kapitalizm tarihi bulunmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ