İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 2024 Gerçekleşti!

30 November -1

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, 09 Mart 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.


Program boyunca katılımcıların eğitim aldığı dersler aşağıdaki gibidir: 

- İslam İktisadına Giriş, Ozan Maraşlı

- İslam İktisadının Fıkhi Temelleri, Batuhan Buğra Akartepe

- Mukayeseli Bankacılık Sistemleri, Fatih Kazancı

- İktisat ve Ahlak, İsa Yılmaz

- İslam İktisadı ve Finansında Güncel Meseleler, Saime Kavakcı


130 kişinin katıldığı, bir gün süren ve birbirini takip eden 5 dersin ardından program sona erdi. Katılım belgesi, katılımcılara dijital olarak ulaştırıldı. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ