6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı'nı Van'da Gerçekleştirdik

25 October 2021
İKAM olarak, İslam İktisadı Temel Eğitim Programlarını İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için düzenliyoruz. Programlarla birlikte İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri genel hatlarıyla inşa edilmiş olmasını amaçlıyoruz. Bu bağlamda İKAM ve Bilhikem (Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi) iş birliğiyle düzenlediğimiz 6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programını 22-24 Ekim tarihlerinde Van'da gerçekleştirdik.
Eğitim programı araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temel Eğitim Programına yaklaşık 100 kişi katıldı. İlahiyat ve İktisat fakültelerinin lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencileri programa büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan , BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyeleri, İlahiyat ve İktisat fakültelerinden öğretim üyeleri ve MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Programa katılan öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM'e teşekkürleri ilettiler.

Van İl Müftülüğü'nde Programın birinci günü İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan'ın selamlama konuşması ile başladı. Karadoğan, İslam İktisadı'na yönelik artan ilgi bağlamında İslam İktisadı'nın günümüzdeki önemini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hemşinli selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Hemşinli, BİLHİKEM'in misyonunu ve vizyonunu katılımcılarla paylaştı ve bu temel eğitim programının gerçekleşmesinin önemine değindi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan da selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. İslam İktisadı alanında yapılan çalışmaların önemine, bu eğitim programlarıyla bu alandaki çalışmaların daha da önem kazanmasına ve bu eğitim programının katılımcılara kazandıracağı farkındalığa yönelik bir konuşma yaptı.

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı ilk dersi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal'ın "İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi" konusu ile başladı. İkinci derste Melih Turan "İslam İktisadının Güncel Meseleleri" konulu sunumunu gerçekleştirdi. İlk günün son dersini ise İslam İktisadına Giriş konusuyla Zeyneb Hafsa Orhan yaptı. Programın ikinci gününde "İslam iktisadında Para ve Mali Konular" başlığıyla Cem Korkut 4.dersi ve ardından "İslam İktisadında Kurumlar ve Sistemler" başlığıyla da  Sercan Karadoğan 5.dersi gerçekleştirdi. Program sonunda katılımcılara hocalar tarafından katılım sertifikası takdim edildi ve ardından aile fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ