S. M. Hasanuzzaman

S. M. Hasanuzzaman

Pakistanlı bilim adamı Hasanuzzaman, Agra (Hindistan), Karachi (Pakistan) ve Edinburgh (İngiltere) üniversitelerinde eğitim almıştır. Hasanuz- zaman, İslam iktisadının farklı yönleri üzerine araştırmalar yapmakta ve halen Pakistan Devlet Bankası İslam İktisadı Departmanı’nı yönetmektedir. Pakistan’da zekât uygulamaları ve faizin ortadan kaldırılması için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Ekonomistler ve Bankacılar Platformu üyesi ve İslam İdeolojisi Konseyi üyesi olarak çalıştı. Zaman, İslam iktisadının farklı yönleri üzerine bir dizi araştırma makalesi yazmıştır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ