2016 İhtisas Dersleri

İKAM bünyesinde İslam iktisadı alanındaki çalışmaları genişleterek, daha çok sayıda nitelikli insanın ilgisini çekmek ve yeni araştırmacıların yetiştirmek üzere çeşitli dönemlik dersler yapılacak ve okuma grupları oluşturulacaktır. İLEM İhtisas Programı kapsamında dönemlik olarak ilan edilecek bu gruplarda, önceden belirlenmiş okuma listeleri okunacak ve tartışılacaktır. Bu dersler ve okuma gruplarına katılanların alana yönelik ilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve böylece daha nitelikli bir insan kaynağının oluşturulmasının ilk halkasının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 
Taha Eğri

Koordinatör

2016 İhtisas Dersleri

EĞİTİM EĞİTİMCİ TARİH
İSLAM İKTİSADI OKUMALARI - I Taha Eğri 22 October 2016
İSLAMİ POLİTİK EKONOMİ İsa Yılmaz 22 October 2016 14:00

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ