Yeni Araştırma Raporu Çıktı

24 September 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) araştırma raporları serisine bir yenisini daha ekledi. İKAM'ın yedinci araştırma raporunda Necmettin Kızılkaya ve Yasemin Meriç "Medyada İslam İktisadı Algısı" konusunu ele aldı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İslam iktisadı ve finansına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak pek çok üniversitede lisans ve yüksek lisans programları açılmakta, sektöre yeni katılım bankaları ve yeni sigorta şirketleri dâhil olmaktadır. Bunlara ilaveten İslam iktisadı ve finansı hükümetin öncelikli programları arasında yerini almaktadır. Siyaset, akademi ve piyasada İslam iktisadı giderek ilgi alanı olmasına rağmen bunun toplumdaki yansımasının nasıl olduğuna dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma İslam iktisadının toplumda nasıl algılandığını tespit etmek ve bu alandaki boşluğu doldurmak amacını taşımaktadır. Bu algıyı tespit edebilmek için toplumu etkileyen en önemli araçlardan biri olan medya ele alınmıştır. Medyadaki İslam iktisadı algısını anlamak için de Ocak 2012 - Haziran 2017 tarihleri arasında ulusal altı gazete ve altı dergiden yaklaşık 1856 haber tarandı. İslam iktisadı ve finansının medyada ne kadar yer aldığı ve niteliği, bu konuya yer veren haberlerin hangi kavramlar üzerinden meseleyi ele aldığı, İslam iktisadı ve finansının muhafazakar medya ile ana akım medyada hangi oranlarda ve ne şekilde yer aldığı cevap aranan sorulardan bazıları oldu. Çalışmada ulaşılan bazı cevaplar ezberleri bozup yeni soruları gündeme getirmiştir. Özellikle finans alanına hapsedilen İslam iktisadının medya tarafından da alternatif bir paradigma olarak görülmediğini göstermektedir.
Buradan okuyabilirsiniz:

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ