Türkiye'de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

26 June 2020

Kökenleri Osmanlı’nın son dönemindeki modernleşme tartışmalarında İslam’ın rolüne dair öne sürülenlere değin uzatılabilecek olan Türkiye’deki İslam iktisadına yönelik hareketlilik özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle hızlanıp 80’lerde ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Uzun denebilecek bir süre zarfında Türkiye’nin gündemini çeşitli açılardan giderek daha fazla meşgul eden bu konuya dair detaylı, derinlemesine ve sistemli bir inceleme ihtiyacı hissedildiğinden bu çalışma kaleme alınmıştır. Rapora erişim için tıklayınız.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ