Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği Çalıştayı Gerçekleştirdik

15 February 2022


İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM), İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)  iş birliği ile “Türkiye’de İslam İktisadı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği” çalıştayı düzenlendi. İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın selamlama konuşmalarında TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, sektörün ihtiyaçlarının akademinin katkılarıyla inşa edileceğini vurguladı. İSİFAM Müdürü ve İKAM Direktörü Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, bilgiyi üreten üniversitelerin sektörden destek alarak katma değer üretmesi gerekliliğine, İSEFAM Müdürü Prof. Dr. Metin Toprak ise üniversitelerde meslek edindirmeye yönelik projelerin yürütülmesinin önemine değindi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi'nin bilginin üretimindeki öncü konumunu ve üniversitede üretilen teorik bilgilerin teknokentler aracılığıyla uygulama alanı bulması gerekliliğini vurguladı.


Çalıştayın “İslam İktisadı ve Finansı Alanının Genel Durumu ve Sektör ile İlişkisi” başlıklı ilk oturumunda Doç. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan, İslam İktisadı alanındaki lisans ve lisansüstü programlara değinerek sektöre hitap eden ders içeriklerine yer verdi. Orhan, lisans kademesindeki öğrencilerin staj ve mezuniyet sonrası doğrudan kendi alanlarında iş bulma noktasında, lisansüstü programlarda eğitim alan sektör çalışanı öğrencilerin ise intibak sorunu yaşadığını vurguladı. Orhan, sektörün ihtiyaçlarına yönelik proje, tez ve raporların hazırlanmasının ve eğitim alanında çeşitli iş birlikleri yapılamasının gerekliliğini belirterek konuşmasını sona erdirdi.


“İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite Sektör İş Birliğinin Geliştirilmesi” başlıklı ikinci oturumda Kuveyt Türk Katılım Bankası İK, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, katılım finans alanında ihtiyaç duyulan ve üniversitede geliştirilmesi beklenen personel yetkinliklerine değindi. Katılım Emeklilik İK, Eğitim ve Geliştirme Uzmanı Yasemin Meriç, katılım sigortacılığı alanında yapılan akademik çalışmaların azlığına dikkat çekerek alanla ilgili farkındalığın artırılması için iş birlikleri yapılması önerisinde bulundu.


Çalıştay TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural’ın konuşmacılara plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ