Türkiye ve Malezya’da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi Çalıştayı

03 July 2017

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Uluslararası İslami Finans Eğitimcileri Konseyi (ICIFE) 17 Temmuz 2017’de İstanbul’da “Türkiye ve Malezya'da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi” adlı bir çalıştay
düzenliyor.

İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. İKAM kapsamında yayın, eğitim, öğretim, konferanslar ve daha pek çok akademik faaliyet yürütülmektedir.
Bu amaçla IKAM ve ICIFE, Türkiye ve Malezya'da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi Çalıştayını ortaklaşa düzenliyor. Çalıştayda, İslam İktisadı ve Finansı alanındaki eğitimin mevcut durumu ve gelecekteki kavramsallaştırması küresel bir perspektifle ele alınacaktır. ICEFE ise İslam İktisadı ve Finansı alanının tanıtım ihtiyacının yüksek olduğu bir dönemde kurulmuştur.
ÇAlıştay, İslam İktisadı ve Finansı alanında eğitim veren ve araştırma yapan Türkiye ve Dünyadaki araştırmacılarla kurumlar arasında ikili ilişkiler ve işbirliği için bir platform sağlayacak. Alanın önemli isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı ve çözüm önerilerinde bulunacağı bu atölye, Türkiye ve Dünya’da İslam İktisadı düşüncesinin gelişiminde pratik uygulamalar için iyi bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Program
9.00-9.30 Açılış (Lütfi Sunar, Necdet Şensoy, Mohamed Aslam Haneef)
9.30-11.20 Türkiye'de İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi ve Müfredatı (Mehmet Saraç, İsmail Cebeci, Melahat Karadağ)
11.40-13:30 Malezya’da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi ve Müfredatı gelişiminde CIFE ve MIEFER’in rolü (Dzuljastri Abdul Razak, Mohamed Aslam Mohamed Haneef & Rosylin Mohd Yusof, Kamola Bayram)
13:30-15:00 Yemek ve namaz
15:00-16:30 Serbest Müzakere Oturumu

Adres
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sok. No: 13 Üsküdar, İstanbul
Telefon: +90 216 532 63 70
E-Posta: info@ikam.org.tr

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ