Türkiye Katılım Bankaları Birliği Temsilcileri İKAM'ı Ziyaret Etti

25 February 2019

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Vural ve Destek Birimleri Koordinatörlüğü Yöneticisi Halis Çelenk İslam İktisadı Araştırma Merkezi'ne (İKAM) ziyarette bulundu. Toplantıda İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) Başkanı Lütfi Sunar, İLKE Genel Sekreteri Kadir Yaman, İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Bedrettin Çiçek, İKAM Uzmanları Ahsan Shafıq ve Osman Paldır  yer aldığı ziyarette kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Toplantıda Lütfi Sunar, katılımcılara İKAM'ın ortaya çıkışı, amaçları, hedefleri ve etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İslam iktisadında teşekkül eden kurum ve kuruluşların müşterek hareket etmelerinin imkânı ve bu alanda yapılan çalışmaların ehemmiyeti üzerinde duruldu. 

Lütfi Sunar’ın somut önerileri eşliğinde devam eden toplantıda Ömer Bedrettin Çiçek değerlendirmeleriyle katkıda bulundu. Türkiye’de İslam iktisadı çalışmalarında önemli bir görev üstlenen İKAM ve kendisine katılım bankacılığı sektörünü büyütmek gibi bir hedef koyan TKBB, İslam İktisadı alanında birlikte yapılabilecek muhtemel projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Kurumsal ziyaret İKAM Başkanı Lütfi Sunar’ın İktisat Yayınları’na ait kitapları takdim etmesi ve karşılıklı iyi niyet dilekleriyle son bulmuştur.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ