Turkısh Journal of Islamıc Economıcs (TUJISE) Yeni Yüzüyle Yayında

13 June 2017

2014 yılından bu yana yılda iki kez İngilizce olarak yayımlanan ve uluslararası hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) yenilenen tasarımı ve web sitesi ile yayına başlıyor. Mayıs 2017’de İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) bünyesine katılan TUJISE’nin 2017 yılı ilk sayısı için yazı çağrısına çıkılarak İslam İktisadı alanında çalışan araştırmacılar alana katkı yapmaya davet edilmektedir.

TUJISE, İslam İktisadı Okulu’nu desteklemeyi, geliştirmeyi ve en geniş manada anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Okulun bu temel fikri çerçevesinde hususan İslam Ülkelerini konu alan teorik ve uygulamalı çalışmalar, alan taraması, metodoloji ve iktisat tarihi analizleri, simülasyon temelli analizler, kitap ve makale değerlendirmeleri, ilahiyat ve disiplinler arası iktisadi çalışmaların yayınlanması hedeflenmektedir.

Yeni tasarımıyla TUJISE web sitesini ziyaret etmek için: http://tujise.org
Her türlü sorunuz ve Yazı Çağrısı hakkında bilgi almak için editor@tujise.org adresine yazabilirsiniz.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ