Turkısh Journal of Islamıc Economıcs (TUJISE) Yazı Çağrısı Yapıyor

05 May 2017

İslami iktisat zemini arayışının bir neticesi olarak 2013’den bu yana alanda gerçekleştirilen çalışmaların çeşitlendirilerek daha geniş çerçevede devam ettirilmesi ve uzun soluklu çalışmalara zemin hazırlanması için kurulan İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), eğitim, araştırma ve akademik etkinliklerin yanı sıra yayın faaliyetleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), İslam iktisadını desteklemeyi, geliştirmeyi ve en geniş manada anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergi olan TUJISE'de teorik ve uygulamalı çalışmalar, alan taraması, metodoloji ve iktisat tarihi analizleri, simülasyon temelli analizler, kitap ve makale değerlendirmeleri, ilahiyat ve disiplinlerarası iktisadi çalışmalar yayımlanmaktadır.

TUJISE, yeni perspektifleri teşvik eden, hem teoriye hem de saha çalışmalarına önem veren, metodolojik meseleleri önemseyen ve disiplinler arası bir vizyon benimseyen perspektifi ile alanında uzman ilim adamlarına katkı yapma çağrısında bulunuyor.

Her türlü sorunuz için bilgi@ikam.org.tr adresine yazabilirsiniz.

Dergi Hakkında: http://www.tujise.org
Yayın Kurulu: http://tujise.org/editorial-board
Makale Gönder: http://dergipark.gov.tr/beuntujise

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ