TEMEL KAVRAMLAR VE FİKİRLER

İslam İktisadı Atölyesi I

2 MART 2013 CUMARTESİ - 3 MART 2013 PAZAR
İSTANBUL THE GREEN PARK OTEL

İslam dünyası, son birkaç yüzyıldır içerisinde bulunduğu iktisadi ve siyasi sıkışmışlıktan kurtularak kapitalist Batı medeniyeti karşısında İslam medeniyetini güçlü bir konuma getirmek için bir çaba içerisine girmiştir. Müslümanlar son çeyrek asırda hem siyasi hem de ekonomik olarak güç kazanarak uluslararası arena da söz sahibi olmaya başlamışlardır. Batı’nın içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bunalım da yeni sistem arayışlarını motive ederek dikkatleri İslam dünyası üzerine çekmiştir.

Ancak, yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan çalışmaları külli bir sistem arayışından finansal sektöre sıkışmış sektörel araştırmalara doğru yöneltmektedir. İslami bir ekonomik sistem düşüncesinden, faiz bankacılık sistemini daha verimli çalıştırma gayretine doğru bir kayış yaşanmaktadır. Hayatın her alanını etkileyen iktisadi yaşam şeklinin İslami kurallar çerçevesinde nasıl şekillenmesi gerektiği konusu giderek unutulmaktadır. Özellikle 1980 sonrasında, global ekonomik ve politik değişmelere bağlı olarak, bu alternatif sistem arayışları, mevcut sistem içerisinde var olma çabalarına doğru evirilmiştir. İktisadi bir sistem oluşturma arayışları, özellikle finansal boyutuyla sınırlandırılmış ve faizsiz bankacılık hizmetlerinin başlatılması ile Müslümanlara sistem içerisinde yer açılmıştır.
“İslam İktisadı Atölyesi I: Temel Kavram ve Fikirler” başlıklı atölye çalışması ile İslam iktisadı araştırmalarında gelinen son durumun değerlendirilmesi ve külli bir sistemin meydana gelebilmesi için gelecekte ne tür çalışmalar yapılması gerektiğinin farklı boyutlarıyla tartışılması amaçlanmaktadır.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

Web: http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew6

e-posta: iew@ikam.org.tr

Tel: 02165326370

DÜZENLEME KURULU

 • Lütfi Sunar
 • Taha Eğri
 • Necmettin Kızılkaya
 • Murat Şentürk


BİLİM KURULU

 • Asad Zaman, International Islamic University International Institute of Islamic Economics
 • Muhammad Nejatullah Siddiqi, Aligarh Muslim University
 • Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi
 • Mehmet Asutay, University of Durham
 • Ahmet Faruk Aysan, TC Merkez Bankası
 • Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Ali Polat, Cidde Kral Fahd Üniversitesi
 • Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Cengiz Ceylan, Kırklareli Üniversitesi
 • Nihat Özdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi

1. GÜN

09.30-09.50 / Hoşgeldin Konuşmaları

Lütfi Sunar, İLEM

Şükrü Alkan, İGİAD


09.50-10.30 / Açılış Konuşması

Prof.Dr. Sabri Orman,TCMB

"İslam İktisadı Alanına Genel Bir Bakış"


11.00-13.00 / 1. Oturum

Oturum Başkanı: Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Abdelrahman Yousri Ahmad, University of Alexandria "Islamic Economics: Its Philosophy, Methodology, and Theoretical Construction"

Müzakereci: Mehmet Fatih SerenIi, Sivil Diplomasi Merkezi

Asad Zaman, International Islamic University "Re-Defining Islamic Economics"

Müzakereci: İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi14.30-16.30 / 2.Oturum

Oturum Başkanı: Necdet Şensoy, TCMB

Masudul Aİam Choudhury, Sultan Qaboos University

"The Epistemological Foundation of Islamic Economics as an Embedded Socio-Scientific System"

Müzakereci: Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi

Zakaria Bin Baharı, Amir Wahbalbari, Universİti Sains Malaysia "Islamic Economics Assumption Revisited"

Müzakereci: Necmettin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi 16:30-17:00 / Çay-Kahve Arası / Coffe Break17.00-19.00 / 3. Oturum

Oturum Başkanı: İsmail Özsoy, Fatih Üniversitesi '

Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi "Bir ‘İslam Ekonomisi' Nasıl Mümkün Olur?"

Müzakereci: Necmettin Kızılkaya, Yalova Üniversitesi

Abul Hassan, Markfield Institute of Higher Education, "What is the Current Situation of Islamic Economics Studies Today and What is the Future of Them"

Müzakereci: İsmail Cebeci, İslam Araştırmaları Merkezi


2. GÜN

10.00-12.00 / 4. Oturum

Oturum Başkanı: Adem Esen, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Murat Yaş, International Centre for Education in Islamic Finance "Achieving Paradigm Shift In Islamic Economics; From Shariah Compliant to Shariah and Tasawwuf Based Economics"

Müzakereci: Ahmet R. Albayrak, Kuveyt Türk Katılım Bankası

Muhammad Syukri Salleh, Universiti Sains Malaysia “Concepts in Islamic Economics Revisited: The Case of Poverty"

Müzakereci: Faruk Taşçı, İstanbul Üniversitesi


13.00-15.00 / 5. Oturum
Oturum Başkanı:
Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi

Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank "Role of Fiqh in Islamic Finance"

Müzakereci: Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi

Lubna Sarwath ,Trisakti University

"Political Economy oflnstitusionalism -A Methodological Process Premi­sing On Islamic Texts"

Müzakereci: Tamer Çetin, Yıldız Teknik Üniversitesi


15.30/16.30 /6.Oturum

Oturum Başkanı Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business " Where Islamic Economics Should Generate"

Müzakereci: Murat Çizakça, International Centre for Educati­on in Islamic Finance


17.30-18.00 / Kapanış ve Değerlendirme

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ