Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı Gerçekleşti

19 October 2020

İKAM çalıştaylarının sekizincisi “Tasarrufa Dayalı Finans” başlığıyla gerçekleşti.

Tasarrufa dayalı finans kurumları günümüzde faizli krediye alternatif olarak, sosyal dayanışmaya dayanan, organizasyon ücreti karşılığında faizsiz konut ve taşıt finansmanı imkânı sunmaktadır. Faizsiz finansmana ilginin giderek arttığı günümüzde toplumda tasarrufa dayalı finans kurumlarına olan ilgi de buna bağlı olarak artmaktadır. Bu ilgi, finans sektöründe her geçen gün yeni bir özel finans şirketinin bu alanda faaliyet göstermesi sonucunu doğurmuştur. Ancak mesele titiz bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Özellikle söz konusu kurumların artan sayısının yanında, bu sektörün hukuki zemininin sağlam bir şekilde inşa edilmesi gelecekte yaşanacak olası olumsuz tecrübelerin önüne geçmek açısından önemlidir.

Tasarrufa dayalı finans sistemine olan ilginin arttığı bugünlerde, bu konuyu çeşitli boyutlarıyla ele almayı gerekli gören İKAM, düzenlediği çalıştayların sekizincisini İSİFAM ile gerçekleştirdi.

Bu minvalde Ahmet Keşli, “Tasarrufa Dayalı Finansmanın Hukuki Esasları” başlığıyla, Hüsnü Tekin ise “İmece Usulü Mal Edindirme Sistemi: Çalışma Prensibi, Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerisi” bir tebliğlerini sundu.

Zoom Programı üzerinden online olarak gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda akademisyen ve tasarrufa dayalı finans çalışanı katıldı. Sunulan tebliğler ilerleyen günlerde rapor olarak paylaşılacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ