Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı Gerçekleşiyor

30 September 2020

İKAM çalıştay serisinin sekizincisini düzenliyor. Geçtiğimiz sene “İş Ortaklıkları” meselesini geniş bir perspektifte değerlendiren İKAM, bu sene çalıştayların sekizincisini “Tasarrufa Dayalı Finans” başlığıyla gerçekleştiriyor.

Tasarrufa dayalı finans kurumları günümüzde faizli krediye alternatif olarak, sosyal dayanışmaya dayanan, organizasyon ücreti karşılığında faizsiz konut ve taşıt finansmanı imkânı sunmaktadır. Faizsiz finansmana ilginin giderek arttığı günümüzde toplumda tasarrufa dayalı finans kurumlarına olan ilgi de buna bağlı olarak artmaktadır. Bu ilgi, finans sektöründe her geçen gün yeni bir özel finans şirketinin bu alanda faaliyet göstermesi sonucunu doğurmuştur. Ancak mesele titiz bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Özellikle söz konusu kurumların artan sayısının yanında, bu sektörün hukuki zemininin sağlam bir şekilde inşa edilmesi gelecekte yaşanacak olası olumsuz tecrübelerin önüne geçmek açısından önemlidir.

Tasarrufa dayalı finans sistemine olan ilginin arttığı bugünlerde, bu konuyu çeşitli boyutlarıyla ele almayı gerekli gören İKAM, düzenlediği çalıştayların sekizincisini İSİFAM ile gerçekleştiriyor.

Bu minvalde Ahmet Keşli, “Tasarrufa Dayalı Finansmanın Hukuki Esasları” başlığıyla, Hüsnü Tekin ise “İmece Usulü Mal Edindirme Sistemi: Çalışma Prensibi, Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerisi” bir tebliğ sunacaktır.

Çalıştay Zoom Programı üzerinden online olarak gerçekleştirelecektir. Başvuru yapan kişilere çalıştay öncesi Zoom kullanıcı adı ve şifresi mail üzerinden gönderilecektir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ