Servet Bayındır

Servet Bayındır

1993’te Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi'nde “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı (2004).
Malezya’da, INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamladı (2008-2010). İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014).
T.K.B.B.’nin düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’nda Birinci Derecede Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi (Mart 2009).
Servet Bayındır, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ