İSLAM İKTİSADINDA PARA

İslam İktisadı Atölyesi VII

5 NİSAN 2019 CUMA - 7 NİSAN 2019 PAZAR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 7. İslam İktisadı Atölyesi, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde “İslam İktisadında Para” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadında Para” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.

Çağdaş ekonomilerde var olan sorunların önemli bir kısmı, kağıt (fiat) para varlığına bağlanmaktadır. Mevcut parasal sistem, faiz oranlarında sadece büyük bir artış kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda birçok ülkede enflasyonun ve paranın değerinin azalmasının temel nedenidir. Bu modern kurgusal simya, kısmi rezerv bankacılığının ve paranın faizini ödeyerek kurgusal satın alma gücü yaratma konusundaki tartışmalı kabiliyetinin merkezindedir. Uluslararası bağlamda karşılaşılan zorluklar, uluslararası piyasada az sayıda rezerv paranın iktisap etmesi ve döviz kurlarının günlük yapay dalgalanmalarına maruz kalan zayıf olanları geride bırakarak diğerlerine göre aşırı avantaj sağlaması bakımından aynı derecede zordur. Modern para sistemi, İslami iktisadının temel tartışma konularından birisidir. Bu nedenle, bu yılki atölye çalışmasının amacı, İslam iktisadında para konusu ile ilgili meseleleri ele almak ve güncel sorunlara çözümler önermektir.

Yedincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde para konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedeflenmektedir. Bu vesile ile aşağıdaki konular başta olmak üzere İslam iktisadında para ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğ özetleri kabul edilecektir:


1. İslam ekonomisinde itibar, risk alma ve para politikası

2. Parasal Teori (Monetary), Para Talebini belirleyen faktörler

3. İslami perspektiflerden finansal aracılık teorisi, Para ve insan davranışları

4. Borç ve Kredi, Tasarruflar ve Para ilişkisi

5. İslami para politikasında makro ihtiyatlılığın önemi ve ihtiyaçlar

6. Kağıt para, Altın Standart ve İslami Para Birimi

7. İslami finans sistemi ve makroekonomi arasındaki etkileşim

8. Merkez Bankası yapı ve uygulamaları

9. İslami perspektifte entegre ticari ve sosyal finansın temelleri

10. Paranın zaman değeri

11. Uluslararası rezerv para sistemi ve alternatif öneriler

12. Para ve uluslararası ticari ilişkiler

13. Kripto Para Birimi ve gelecekteki rolü

14. Tarihte para


Bildiri Gönderme

Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 30 Ekim 2018 tarihine kadar http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-7 adresinde bulunan başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Çalıştaya gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır.


Yayın

Çalıştayda sunulan bildiriler, konferansın ardından İktisat Yayınları tarafından basılacak olan bir kitapta gözden geçirilerek ve yayınlanacaktır.


Seyahat ve Konaklama

Çalıştay için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Taha Eğri

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Hasan Hacak

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
İsmail Cebeci

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Ömer Bedrettin Çiçek

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Necmettin Kızılkaya

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Ozan Maraşlı

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Ahsan Shafiq

Sekreter

 
Lütfi Sunar

Düzenleme Kurulu Başkanı

Başvuru ve özet gönderimi: 31 Ekim 2018

Kabul edilen özetlerin ilanı: 15 Kasım 2018

Tam metinlerin gönderilmesi: 5 Şubat 2019

Kabul edilen metinlerin ilanı: 01 Mart 2019

Programın ilanı: 15 Mart 2019


Ahsan Shafiq

E-mail: info@ikam.org.tr

Web Sitesi: http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-7

Telefon: + 90 216 310 43 18

Düzenleme Kurulu

 • Zeyneb Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim University
 • Hasan Hacak, Marmara University
 • Ismail Cebeci, Marmara University
 • Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet University
 • Necmettin Kızılkaya, Istanbul University
 • Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD
 • Süleyman Güder, Istanbul University
 • Taha Eğri, Kırklareli University
 • Ahsan Shafiq, Marmara University
 • Ozan Maraşlı, Istanbul Sabahattin Zaim University


Bilim Kurulu

 • Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank
 • Abdullah Durmuş, Istanbul Üniversitesi
 • Adem Esen, Istanbul Üniversitesi
 • Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi Üniversitesi
 • Ali Köse, Marmara Üniversitesi
 • Asad Zaman, Pakistan Institute of Development Economics
 • Burhanettin Can, İGİAD
 • Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business
 • Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
 • Feridun Yılmaz, Uludag Üniversitesi
 • Gülfettin Çelik, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi
 • İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi
 • İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi
 • Masudul Alam Choudhury, University of Malaya
 • Mehmet Babacan, Istanbul Medipol Üniversitesi
 • Mehmet Saraç, Istanbul Üniversitesi
 • Murat Şentürk, Istanbul Üniversitesi
 • Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Necdet Şensoy, TCMB
 • Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
 • Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi
 • Sabri Orman, TCMB
 • Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi
 • Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi

AÇILIŞ OTURUMU

5 Nisan 2019, 18.00 – 21.00

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu

 

İSLAM İKTİSADI ÖDÜL TÖRENİ

 

AÇILIŞ PANELİ

Oturum Başkanı

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi

Melikşah Utku, Albaraka Türk Katılım Bankası

Mehmet Babacan, Medipol Üniversitesi

Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi

 

ATÖLYE PROGRAMI

6-7 NİSAN 2019 Cumartesi

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Özek Salonu

 

 

 6 Nisan 2019 Cumartesi

1.      Oturum: 09:30 - 11:00

 

Oturum Başkanı: Hakan Sarıbaş

Mabid Ali Mahmoud Al Jarhi, The Islamic Macroeconomic Model: How to Apply it

Fahim Khan, Monetary Economics and Monetary Policy in Islamic Perspective: Focus on Contemporary Muslim Economies Aiming at Making their Economies Islamic

 

 

2.      Oturum: 11:30-13:00

 

Oturum Başkanı: Zeyneb Hafsa Orhan

Mehmet Saraç, The Problems With Fractional Reserve Banking and Proposing a New, Shariah Compliant Full Reserve Banking Model  

Zahra Afshari, Towards designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model in an Islamic Framework

 

3.      Oturum: 14:30-16:00

 

Oturum Başkanı: İsmail Cebeci

Shamim Ahmad Siddiqui, Time Value of Money and Islamic Finance: Reexamining Differing Views

Salman Ahmed Shaikh, Economic Analysis of Islamic Monetary Framework and Instruments

 

4.      Oturum: 16:30-18:00

 

Oturum Başkanı: Buerhan Saiti

Abdul Rashid, Impact of Monetary Policy Shocks on Credit Supply of Islamic Banks: An Empirical Study of Pakistan versus Malaysia

 

 

 7 Nisan 2019 Pazar

5.      Oturum: 10:00 - 12:20

 

Oturum Başkanı: Necmettin Kızılkaya

Adam Abdullah, Re-Examining Monetary and Financial Stability In A Modern Economy: Evidence From Turkey And Malaysia

Sajjad Zaheer, Monetary Policy Management in an Islamic System

Ahmet Faruk Aysan, Ethics of Monetary Policy, Central Banking as an Art and Science

 

Kapanış Paneli: 12:30-13:15

Moderator: Taha Eğri

Participants: Hasan Hacak, Adam Abdullah, Mehmet Saraç, Ahmet Faruk Aysan, Mabid Ali Mahmoud Al Jarhi

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ