İSLAM İKTİSADI VE PİYASA

İslam İktisadı Atölyesi II

5 NİSAN 2014 CUMARTESİ - 6 NİSAN 2014 PAZAR
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İlki 2-3 Mart 2013 tarihinde “Temel Kavramlar ve Fikirler” konusu etrafından İstanbul’da gerçekleştirilen atölyede İslam iktisadı konusunda bugüne kadar olan çalışmaların değerlendirilmesi ve “İslam İktisadı” alanının çerçevesinin nasıl olması gerektiği konusunda tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu atölyede “İslam İktisadı”nın küresel bir iktisadi sistem olabilmesi için mikro ve makro iktisat konularında da çalışmalar ve teoriler üretilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Bu bağlamda, 2014 yılı atölyesi mevcut iktisadi sisteminin temel ve sembolik bir kavramı olan piyasa konusu etrafında tertip edilmiştir. Böylece Kapitalist iktisadi sistemin mihenk taşı olan piyasa kavramı ya da kurumunun İslam İktisadı perspektifinden tartışılması amaçlanmıştır. Atölye kapsamında tartışılan bazı konular aşağıda listelenmiştir.


1. İslam iktisadı ve serbest piyasa

2. İslam iktisadında sosyalizm tartışmaları

3. Refah, dağıtım ve adalet

4. İslam iktisadı açısından piyasalar nasıl sınıflandırılmalıdır?

5. İslam iktisadında piyasa işleyişi nasıl olmalıdır?

6. İslam iktisadında piyasa araçları

7. İslam iktisadı içerisinde “piyasa” kurumları

8. Mevcut piyasa kurumlarından İslam iktisadının piyasa koşularına geçiş nasıl olmalıdır?

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

5 Nisan 2014 Cumartesi- 6 Nisan 2014 pazar

DÜZENLEME KURULU

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi

Şükrü Alkan, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

Davut Şanver, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği

Süleyman Güder, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği

Oğuz Karasu, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği

Merve Çakar, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)BİLİM KURULU

Abdulazeem Abozaid, Dr., Emirates Islamic Bank

Abdullah Durmuş, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Adem Esen, Prof. Dr., Sebahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü

Ahmet Faruk Aysan, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü

Asad Zaman, Prof. Dr., Uluslararası İslam Üniversitesi, Uluslarası İslam Ekonomisi Enstitüsü

Celali Yılmaz, Doç. Dr., SPK

Cengiz Kallek, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü

Erkan Erdemir, Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İşletme Bölümü

Fahim Khan, Prof. Dr., Riphah Center of Islamic Business

Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü

Gülfettin Çelik, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü

Haluk Songür, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

İsmail Eriş, Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr.,İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Mahmut Bilen, Doç. Dr.,Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü

Masudul Alam Choudhury, Prof. Dr., Sultan Qaboos University, Ekonomi ve Finans Bölümü

Mehmet Babacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü

Mehmet Saraç, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü

M. Abdullah Şahin, Yrd. Doç. Dr. , İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Murat Çokgezen, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü

Murat Taşdemir, Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü

Necdet Şensoy, Prof. Dr., TCMB

Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Sabri Orman, Prof. Dr., TCMB

Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü

Yusuf Alpaydın, Dr., MEB

APRİL 05, 2014 SATURDAY

Opening Program 09:00-10:00
Keynote Speaker Sabri Orman, CBRT
Rethinking Market in Islamic Economy

First Session 10:15-12:15
Chair: Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi
Valentino Cattelan, Oxford University
Islamic Economics: Justice, Identity and Pluralism in Market Economy Theory
Discussant: Mehmet Babacan, İstanbul Commerce University

Mahyudin Ahmad,University of Technology Mara
Rethinking Market Institutions from the Perspective of Islamic Moral Economy:A Proposal for Hisbah-based Islamic Market Institution
Discussant: Lokman Gündüz, TCMB

Second Session 13:30-15:30
Chair: Lütfi Sunar, İstanbul University
Mehmet Nuri Güler, Harran University
The Constituion Economy and Social Market Governed by Islamic Regulations
Discussant: Ekrem Erdem, Erciyes University

Ali Fidan, Çukurova University
From Islam of Market to Market of Islam
Discussant: Abdullah Durmuş, İstanbul University

Third Session 16:00-18:00
Chair: Erkan Erdemir, İstanbul Şehir University
Aliakbar Jafari, University of Stratchlyde & Özlem Sandıkçı, İstanbul Şehir University
Consumers’ Rights, Justice, and Sustainable Development of Markets
Discussant: Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu University

Mansour Yeganeh, Tehran University
Investigation into Relationship between Socio-Economic Values and Architectural Features in Traditional Bazaars of Islamic Cites
Discussant: Faruk Bal, İstanbul Medeniyet University

APRİL 06, 2014 SUNDAY

Fourth Session 09:00-11:00
Chair: Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Bilal Ahmed Qazi, NAFA İslamic Mutual Funds
Shariah Rulings of Price Intervention (Tas’eer) and its Contemporary Applications
Discussant: Suna Akten Çürük, KTO Karatay University

Akhmad Affandi Mahfudz, Utara Malaysia University
Issues in Regulating Free Market in Islamic Economics Some Essential Notes on Maqhasid Sharia Implication
Discussant: Necmeddin Güney, Necmettin Erbakan University

Fifth Session 11:20-13:00
Chair: Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir University
Ahmet Faruk Aysan, Bogazici University, Mustafa Disli,Ghent University, Huseyin Ozturk, University of Leicester, M. Ibrahim Turhan, Borsa İstanbul
Are Islamic Banks Subject to Depositor Discipline
Discussant: Muhammed Abdullah Şahin, İstanbul Şehir University

Seda Demiralp,Işık University
The Rational Islamic Actor Evidence from Islamic Banking
Discussant: Nurullah Gür, İstanbul Commerce University

Closing Session: 13:00-13:40

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ