İSLAM İKTİSADI PERSPEKTİFİNDEN FAİZ

İslam İktisadı Atölyesi V

2 NİSAN 2016 CUMARTESİ - 3 NİSAN 2016 PAZAR
İSTANBUL

İslam İktisadı Araştırma Merkezi(İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1 -2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştirilecektir. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecektir. Atölye’nin açılış paneli ise, 31 Mart 2017 İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecektir.


Faizin tanımı ve rolü üzerine eski yunan felsefesinden modern iktisat düşüncesine kadar literatürde birçok tartışma yapılmıştır. Modern iktisadi sistemde günümüzde dahi faizin rolü ve etkileri üzerine ciddi tartışmalar yürütülmekte ve bir fikir birliğine varılamamaktadır. 2008 finansal krizi sonucu merkez bankalarının faiz oranlarını indirme politikaları ve hatta bazı merkez bankalarının negatif faiz politikalarına başlamaları iktisat literatüründe tartışmaların alevlenmesine yol açmıştır. Faizin kapitalist iktisadi sistemdeki düzenleyici rolünü savunanlar kadar gelir dağılımı ve eşitsizlik gibi iktisadi ve toplumsal problemlere neden olduğunu iddia edenlerde bulunmaktadır. Ancak, genel olarak bakıldığında akademik tartışmaların ötesinde faiz hem iş hayatının hem de bireylerin iktisadi faaliyetlerinin bir parçası haline gelmiştir. İktisadi sistemin ayrılmaz bir parçası gibi görülse de faiz, gerek İslam dini gerekse Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerde yasaklanmış bir uygulamadır. Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yasaklanan faiz/riba uygulamasının İslam iktisadı perspektifi içerisinde nasıl ele alınacağı ve yeni bir sistemin nasıl şekillendirileceği hem Müslümanlar hem de mevcut sisteme alternatif arayışı içerisinde olanlar için önem arz etmektedir.


Günümüzde Katılım Bankaları veya İslami Finans Kuruluşları adı altında kurumsallaşmış bankaların faizsiz bir şekilde borç para ihtiyacını karşılamaya çalıştığı görülmektedir. Bu kurumların alandaki boşluğu doldurup doldurmadığı bir yana, yapılan çalışmaların artırılarak alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Ayrıca, faiz konusu başta olmak üzere gündelik ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde hem makroekonomik hem de mikroekonomik açıdan meselelerin ele alınması ve külli bir sistemin inşası için teorik ve uygulamalı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.


Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde faiz konusunun İslam İktisadı perspektifinden ele alınması hedeflenmektedir. Bu vesile ile yurtiçi ve yurtdışından, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek, mevcut faizli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda ne tür sorunlara yol açtığı üzerinde durulacak ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

Düzenleme Kurulu


 • Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
 • Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi
 • Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
 • Murat Şentürk, Istanbul Üniversitesi
 • Ozan Maraşlı, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
 • Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD
 • Süleyman Güder, İlmi Etüdler Derneği
 • Süleyman Kaya, Sakarya Üniversitesi
 • Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi,

Bilim Kurulu


 • Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank
 • Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi
 • Adem Esen, İstanbul Üniversitesi
 • Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi Üniversitesi
 • Asad Zaman, International Islamic University
 • Burhanettin Can, İGİAD
 • Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business
 • Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
 • Feridun Yılmaz, Uludag Üniversitesi
 • Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi
 • Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi
 • Masudul Alam Choudhury, Sultan Qaboos University
 • Mehmet Babacan, İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi
 • Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi
 • Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Necdet Şensoy, TCMB
 • Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
 • Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi
 • Sabri Orman, TCMB
 • Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi
 • Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi

1. Gün

AÇILIŞ PROGRAMI

31 Mart 2017 Cuma, 17:30-21.00

İSAM Konferans Salonu, İstanbul


İkram 17.00-17.30


Karşılama Konuşmaları 17.30-18.00

Lütfi Sunar, Düzenleme Heyeti Başkanı

Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü


Açılış Konferansı 18.00-18.45

M. Fahim Khan, İslam Kalkınma Bankası IRTI Eski Direktörü

Piyasa Başarısızlığı Üzerine İslami Bir Perspektif ve Faizi Ekonomiden Çıkarma Hakkında Bir Ders


Açılış Paneli: Günümüzde Faiz Sorunu ve İslam İktisadının Çözümleri 18.45-20.00

Oturum Başkanı: Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi

Mehmet Ali Akben, BDDK

Mabid Ali al-Jarhi, INCEIF University, Malezya

Ayhan Karahan, İGİAD

2. Gün

Sakarya Üniversitesi, Sakarya

01 Nisan 2017 Cumartesi


1. Oturum: 09.00-10.40

Oturum Başkanı: Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi

Finance Based on the Rate of Interest: As a Source of Economic Inefficiency

Mabid Ali al-Jarhi, INCEIF University, Malesia

Müzakereci: Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi, Türkiye


Interest, Market, Philanthropy and Efficiency: An Islamic Approach

Toseef, Azid, Qassim University

Osamah Al Rewashedah, Qassim University

Müzakereci: Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi


2. Oturum 11.00-12.40

Oturum Başkanı: Hakan Sarıbaş, Bülent Ecevit Üniversitesi

Klasik ve Modern Dönem Faiz Tanımlarının Günümüz Tartışmalarına Etkileri

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Müzakereci: Abdullah Kahraman, Kocaeli Üniversitesi

An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest

Muhammad Iqbal Anjum, International Islamic University Islamabad

Müzakereci: Hafsa Orhan, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi


3. Oturum 14.00-15.40

Oturum Başkanı: Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi

Monetary transmission through debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role?

Hichem Hamza, King Abdulaziz University

Zied Saadaoui, University of Manouba

Müzakereci: Fatih Savaşan, Savunma Üniversitesi

Two contexts, Two Models,Two Products: Interest-free Solutions for a Better World 

Muhammad Azeem Qureshi, Oslo Business School

Müzakereci: Serhan Yıldırım


4. Oturum 16.15-18.00

Oturum Başkanı: Raif Parlakkaya, Necmetin Erbakan Üniversitesi

Faizli Bir Bankanın Faizsiz Bankaya Dönüştürülmesi Meselesinin İslam Hukuku Açısından Tahlîli

Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi

Müzakereci: Necmeddin Güney, Necmetin Erbakan Üniversitesi

Diyanet Personelinin Faiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Kadir Kızıltepe, Sakarya Üniversitesi

Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya Üniversitesi

Müzakereci: Adem Esen, İstanbul Üniversitesi


3. Gün

Sakarya Üniversitesi, Sakarya

02 Nisan 2017 Pazar


5. Oturum: 09.00-10.40

Oturum Başkanı: Osman Güman, Sakarya Üniversitesi

Yatırımcılara Faizle Borçlanmaya Alternatif İslami Bir Yöntem: Kitle Fonlaması

Muhammet Fatih Canbaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi

M. Kemalettin Çonkar, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Müzakereci: Necdet Şensoy, TCMB

The Role of the State in an Interest-Free Economic System

Yenny Kornitasari, Universitas Brawijaya

Müzakereci: Ozan Maraşlı, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi


6. Oturum 11.00-12.00

Oturum Başkanı: İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Faizsiz Finans Yöntemlerinden Murabahanın Faizle İlişkisi

Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi

Müzakereci: İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi


Özel Sunum 12:00-12.30

Güven, Faiz ve Finans Sistemi

Nurullah Gür, İstanbul Medipol Üniversitesi


Kapanış Değerlendirme Oturumu 12:30-13:30

Necmettin Kızılkaya, Süleyman Kaya, Hichem Hamza, Toseef Azid, Hakan Sarıbaş, Mabid Ali al-Jarhi

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ