İSLAM İKTİSADI METODOLOJİSİ

İslam İktisadı Atölyesi VI

6 NİSAN 2018 CUMA - 8 NİSAN 2018 PAZAR

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile birlikte düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin (İÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi'nin ana teması metodoloji olacak. 6 Nisan 2018 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış programında ayrıca İKAM’ın İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini bulacak.

İslam iktisadı ilk günlerinden bu yana pek çok meydan okumaya maruz kalmış ve günümüze kadar bu meydan okumalara belirli düzeylerde cevap verebilmiştir. Bilimsel yaklaşımın en temel meselelerinden olan metodoloji konusu, İslam iktisadı alanının da ilk günlerinden beri en dikkat çeken ve önemli meselesi olmuştur.

Ana akım iktisadın varsayım ve metodolojisinin İslami ilimlerin klasik metodolojisi ile çeşitli biçimlerde çelişmesi, metodoloji tartışmalarının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu çelişkiyi aşmak ve tutarlı, uygulanabilir ve işleyen bir metodoloji oluşturmak İslam iktisadı için günümüzde en önemli varoluşsal mevzulardan biridir. Bunun için hem Müslümanların kadim ilmi mirasını hem de İktisat biliminin kullandığı teknikleri kapsayan ancak aynı zamanda eklektik olmayan bir metodoloji geliştirilmelidir.

İslam İktisadı Atölyesi’nde metodoloji konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları ve yeni fikirler, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunulacak.

Atölye’de Türkiye’den Sabri Orman, Hakan Sarıbaş, Necmettin Kızılkaya, İsmail Cebeci gibi akademisyenlerin yanı sıra ayrıca metodoloji çalışmaları ile bilinen Asad Zaman, Masudul Alam Choudhury, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, Seif Ibrahim Tag el-Din ve Valentino Cattelan gibi önde gelen isimler bildiri sunacak.

İslam İktisadı Atölyesi ilk gün bir panel ile açılacak. 6 Nisan Cuma günü 18:00’da başlayacak paneli Necmettin Kızılkaya yönetecek. Panelde Arif Ersoy, Asad Zaman, Monzer Kahf ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olacak. Panelden sonra ise İslam İktisadı Ödülleri takdim edilecek.

Açılış programında sahiplerini bulacak İslam İktisadı Ödülleri, alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması amacıyla veriliyor. Bu çerçevede İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü adıyla üç dalda ödül takdim edilecek.

7 – 8 Nisan 2018 tarihlerinde ise Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler İslam İktisadını çeşitli yönleri ile ele alan ve ana temasında metodoloji olan bildiriler sunacak. Panel İÜ Kongre Merkezi’nde, ikinci ve üçüncü gün oturumları ise İÜ Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

 
Ahsan Shafiq

Koordinatör

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

Web: http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew6

e-posta: iew@ikam.org.tr

Tel: 02165326370

Düzenleme Kurulu

 • Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Necmettin Kızılkaya, İstanbul Universitesi
 • Süleyman Kaya, Sakarya Üniversitesi
 • Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi
 • Zeyneb Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


Bilim Kurulu

 • Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank
 • Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi
 • Adem Esen, İstanbul Üniversitesi
 • Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi Üniversitesi
 • Asad Zaman, Pakistan Institute of Islamic Economics
 • Burhanettin Can, İGİAD
 • Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business
 • Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
 • Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi
 • Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi
 • Masudul Alam Choudhury, Malaya Üniversitesi
 • Mehmet Babacan, Istanbul Medipol Üniversitesi
 • Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi
 • Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi
 • Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Necdet Şensoy, TCMB
 • Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
 • Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi
 • Sabri Orman, TCMB
 • Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi
 • Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi

1. Gün

AÇILIŞ PROGRAMI 

06 Nisan 2018 Cuma 18:00 – 21:00

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, İstanbul


Karşılama Konuşmaları

Lütfi Sunar, Düzenleme Heyeti Başkanı

Ayhan Karahan, İGİAD Başkanı

Mehmet Saraç, İSİFAM Müdürü


İslam İktisadı Ödül Töreni 

İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma ve İslam İktisadı Uygulama Ödüllerinin takdimi


Açılış Paneli

Islamic Economics: Contemporary Issues and Methodology

İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi

Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi (Oturum Başkanı)

Arif Ersoy, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Asad Zaman, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE)

Masudul Alam Choudhury, University of Malaya

Monzer Kahf, Hamad Bin Khalifa University

Temel Hazıroğlu, Albaraka Türk


2. Gün

ATÖLYE PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi, İstanbul

7 Nisan 2018 Cumartesi


09.00-10.30 1. Oturum

Oturum Başkanı: Zeynep Hafsa Orhan

Masudul Alam Choudhury (Keynote Address), How to Study Islamic Economics as Science in Reference to the Qur'an and the Sunnah

Hafas Furqani, Usul Al-Iqtisad Approach in Developing the Foundations of Islamic Economics Discipline, Main Sources and Islamic Economics


11.00-12.30 2. Oturum

Oturum Başkanı: Fatih Savaşan

Monzer Kahf, Islamic Economics' Methodology and Fiqh

Saif el Din Ibrahim Tag el Din, The Maqasid Based Methodology of Islamic Economics


14.00-15.30 3. Oturum

Oturum Başkanı: Servet Bayındır

Sabri Orman, Tarihten Metodolojiye: İslami İktisat Metodolojisinin İlham Kaynağı Olarak Tarihi Tecrübe

Necmettin Kızılkaya, Economic Salafism: The Scientific Amnesia in Islamic Economic Studies


16.15-18.00 4. Oturum

Oturum Başkanı: Taha Eğri

Shamim Siddiqui, Methodological Issues in Conventional Economics and a Suggested Methodology for Islamic Economics

Abdulkader Cassim Mahomedy, Sources of Dualism in Modern Rationalist Thought-Implications for Islamic Economics


3. Gün

8 Nisan 2018 Pazar


09.00-10.30 5. Oturum

Oturum Başkanı: Ahmet Faruk Aysan

Mohd Mahyudi, Islamic Economics as an Integrated Social Science: Novel Ideas on its Foundations

Haşim Akça, İslam Ekonomisinin İhmal Edilen Konumu: Entegre Yerine İkame Olarak İslam Ekonomisi


11.00-12.30 6. Oturum

Oturum Başkanı: İbrahim Güran Yumuşak

Akram Khan, Dilemmas of Islamic Economics

Ismail Cebeci, Methodological Trends in Studies on Islamic Economics in Turkey: A Critical Evaluation


14.00-15.30 7. Oturum

Oturum Başkanı: Fazıl Yozgat

Asad Zaman, Third Generation Islamic Economics

Hakan Sarıbaş, İslam İktisadının Amacı: Sünnetullah


16.00-16:40 8. Oturum

Oturum Başkanı: Hakan Sarıbaş

Valentino Cattelan, Hamlet’s Ghost, Orientalism and the Tragedy of Islamic Economics

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ