Public Lecture Gerçekleşti

29 April 2019

İslam İktisadı Araştırma Merkezi  İKAM, 29 Nisan 2019 Pazartesi günü Oxford Üniversitesinde  İslam iktisadı çalışmaları yapan Dr. Adeel Malik'in anlatımı ile İslam'ın Bakış Açısından Sosyal Adalet: Günümüze Yansımaları adlı bir konferans düzenledi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik dalgalanmaların sebepleri ve sonuçları, kurumların politik ekonomisi ve kalkınma, finans ve kalkınma arasındaki ilişki gibi başlıca alanlarda çalışmalar yapan Malik, ekonomik büyüme, dalgalanmalar ve politik ekonomi konularında ampirik araştırmalar yürüten bir kalkınma makro ekonomistidir.

Malik, konferansta İslam dünyasının ürettiği sosyal adalet bağlamındaki önemli fikirleri yeniden ele alarak bu fikirlerin çağdaş siyasi ve ekonomik ilişkilerini geniş çerçevede değerlendirdi. İslam'daki sosyal adaletin önemini hem teorik hem de tarihsel açıdan ayrıntılı olarak ele alıp tarihin görünür ve görünmez değişimi arasındaki bağlantıyı örneklerle açıkladı.

Etkinliğin son bölümünde katılımcıların konu ile ilgili soruları yanıtlandı. Program İKAM Başkanı Lütfi Sunar'ın Dr. Adeel Malik'e plaket takdimi ile sona erdi.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ