Pandemi Dönemi Kısa Çalışma ve Sonuçları Politika Notu Yayımlandı

16 March 2021

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehtap Demir’in kaleme aldığı “Pandemi Döneminde Kısa Çalışma ve Sonuçları” politika notu ile konuya ilişkin önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyo-ekonomik, teknolojik, politik, hukuki ve kültürel birçok etmen çalışma koşullarının biçimlenmesinde rol oynamaktadır. Bu etmenlerin arasında ekonomik kriz, çalışma koşulları üzerinde en kritik etkiye sahip olandır. Çalışma koşullarında meydana gelen değişiklikler karşısında oluşan aksaklıkların giderilmesi, kriz dönemlerinde çalışma hayatındaki dinamik yapıyı korumak ve yeni koşullara paralel iş ilişkileri düzenlemek amacıyla çoğu zaman yasal düzenleme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ilk kez 2003 yılında Türk hukukunda yer edinen kısa çalışma, kriz dönemlerinde ekonomik krizin etkilerini hafifletme yollarından biri olarak Pandemi döneminde de yoğun olarak kullanılmıştır. Kısa çalışma, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde istihdamın korunması ve yeni şartlara uyum sağlayarak ekonomik faaliyetleri devam ettirmesi açısından önemli olsa da hem kısa çalışmaya hem de kısa çalışma ödeneğine dair bazı kısa ve uzun vadeli sorunlarıda ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin hukuki boyutuna ve koşullarına dair ayrıntılara yer verildikten sonra kısa çalışmaya dair sorunlar tespit edilmiş ve bir politika önerileri sunulmuştur. Politika notunu okumak için tıklayınız: https://cutt.ly/azNlAKm

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ