Konferanslar Serisinde Arif Ersoy’u Ağırladık

06 February 2017

Kurulduğu günden bu yana İslam İktisadı alanında önemli bir boşluğu dolduran İKAM, düzenlediği konferanslarla faaliyetlerine aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

İKAM Konferanslar serisinin üçüncü konferansı, 4 Şubat 2017 Cumartesi, önemli bir İslam İktisadı hocasını ağırladı. Konferans, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini ve aynı üniversitenin Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüten Arif Ersoy tarafından verildi. “Günümüz İktisadi Sorunları Karşısında İslam İktisadının Çözüm Önerileri” başlığıyla düzenlenen konferans, İLKE Derneği’nin yeni binasında yapılan ilk İKAM etkinliği olması nedeniyle yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Program, selamlama konuşmasını yapan İKAM Başkanı Lütfi Sunar’ın Arif Ersoy’u takdim ile başladı.
Konferansı “Nizamiye Medresesi” usulü ile gerçekleştireceğini ifade eden Arif Ersoy, ekonomi, tarih, siyaset, felsefe ve sosyoloji gibi disiplinlere değindi. Her insanın inancının dünya görüşünü belirlediğini ifade eden Ersoy, buradan yola çıkarak dünya görüşlerine göre insanları iki gruba ayırdı. Bunlardan biri tevhit ve adalet eksenli “Hak Merkezli Dünya Görüşü” olduğunu ifade eden Ersoy, diğerinin ise kuvvet merkezli “Çatışmacı Dünya Görüşü” olduğunu ifade etti.
Sözlerinin devamında Ersoy, çatışmacı dünya düzeninin günümüzde ekonomik sistemi oluşturan düzene rehberlik ettiğini bu sistemin barış yerine çatışmayı hâkim kılarak, haksızlık ve adaletsizlik doğurduğunu ifade etti. Mevcut sistemde tarih boyunca ne zaman kâr oranları ve faiz oranları birbirine eşit olursa çarkların durduğunu, eğer kâr oranları faiz oranlarını aşarsa sistemin artık işleyemez hale gelip savaş ve çatışma çıkararak yeniden kendisine rant sağladığını sözlerine ekleyen Arif Ersoy, günümüz iktisadi sorunlarının büyük bir kısmının faize dayalı çatışmacı dünya görüşü nedeniyle çıktığına dikkat çekti.

Hak Merkezli Tevhit Eksenli Bir İslam Ekonomisi

Arif Ersoy, Hak merkezli tevhit eksenli dünya görüşüne göre kurulacak bir İslam Ekonomisinin barış düzenini temsil edeceğini ifade ederek, bu bağlamda kurulacak dünya düzenin dayanışmaya dayalı olduğunu ve rehberinin peygamberler olduğunu sözlerine ekledi. Kapitalizmin artık sorun ürettiğini insanların yeni arayışlar içinde olduğunu, İslam Ekonomisi ilmine karşı artan talebin de bunun bir sonucu olduğunu söyledi. İnsanlık tarihinde çok kritik bir dönüm noktasından geçtiğimizi ifade eden Ersoy, tevhit ve adalet eksenli bir dünya görüşüne dayalı bir sistemin kurulacağını ifade etti. Sözlerinin sonunda “Hak gelince batıl zail olacaktır” diyerek konuşmasını bitirdi ve ardından programda soru-cevap bölümüne geçildi.
Soru-cevap bölümünün ardından İKAM Başkanı Lütfi Sunar, Arif Ersoy’a hediyesini takdim etti ve program nihayete erdi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ