Khursid Ahmad

Khursid Ahmad

Hukuk eğitiminin ardından sonra iktisat ve İslâmi ilimler konularında master ve İslâm iktisadı alanında doktora derecesini Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nden almıştır. Pakistan Ulusal Planlama Komisyonu’nda planlama ve başkan yardımcılığı, Pakistan senatosu üyesi olarak Maliye ve Ekonomi Senatosu Daimi Komitesi’nde
başkanlık yapmıştır. 1998’de İslami Finans Kurumuna prestijli Kral Faysal Ödülü’nü, 1990’da İslam İktisadı’na olan katkılarından dolayı Kalkınma Bankası Ödülü’nü ve 1998’de İslami Finans Kurumu tarafından desteklenen İslami Finans Ödülü’nü aldı. Ahmad, İslam iktisadı alanında birçok kitap ve makale yazmış, konferanslar vermiş ve birçok da tercüme yapmıştır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ