Karz- ı Hasen Çalıştayı Yaklaşıyor

16 March 2019

İKAM, İslam İktisadı alanındaki gelişmelere katkı yapmak üzere ihtisas sahibi kişilerin katılımıyla çalıştaylar düzenlemektedir. Yapılan çalıştaylarda uzman isimlerin bir araya gelmesiyle İslam iktisadı alanında farklı meselelerin ele alınması, tartışılması ve çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli dönemlerde düzenlenen toplantılarda, gün boyunca belirlenen bir konuda kapsamları müzakereler yapılmaktadır.

Daha önce ‘Kamuoyunda İslam İktisadı’ , ‘İslam İktisadından Emek’ ve ‘İslam İktisadında Sigorta’ gibi İslam İktisadının temel meselelerini konu alan çalıştaylar düzenleyen İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) düzenleyeceği yeni bir çalıştayda  ‘Karz-ı Hasen’ uygulaması ele alınacaktır.

‘Güzel borç’ anlamına gelen ve faizsiz borcu niteleyen karzı hasen her anlamıyla, çıkmaza giren modern ekonomi karşısında insana daha uygun, insancıl bir sistemdir. Uygulama olarak model ve müesseleşme anlamında yapılan girişimler ve çalışmalar memnun edici olsa da yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. 

Yapılacak çalıştay ile karzı hasenin fıkhi boyutu ile beraber Türkiye’deki uygulamalarından ve kurumsallaşma zemininden söz edilecektir. Katılım bankaları, dernek, vakıf gibi farklı yapıların uygulama içerisinde görev-sorumluluklarına da değinilecektir. Çeşitli model önerilerinin yapılacağı çalıştayda para vakıfları gibi tarihsel tecrübelerden de bahsedilecektir. Teori ve uygulama perspektiflerinden gerçekleştiricek çalıştay sonrasında oluşturulacak rapor da kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru için tıklayınız: https://form.jotform.com/90573252886971

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ