İslami Sosyal Finans Raporu Yayımlandı

05 April 2021

İKAM ve İSEFAM tarafından yeni bir araştırma rapor serisi hayata geçirildi. "İslami Sosyal Finans" temalı bu seri altında konunun çeşitli boyutları ele alınacak. Serinin ilk raporunu Arş. Gör. Ali Can Yenice tarafından kaleme alındı.

İslami Sosyal Finans (İSF) rapor serisinin ilk raporu olan bu çalışmada, İSF’nin teorik ve kavramsal çerçevesinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda üçüncü sektöre dair geliştirilen teorik çerçeve kullanılarak; kamu, özel sektör ve üçüncü sektör içerisindeki İSF faaliyetleri belirlenerek dünyadan ve Türkiye’den seçilmiş İSF kurumları incelenmiştir. Bu kurumların insan, gezegen ve kârı bir arada değerlendiren yaklaşımları sosyal etki oluşturduklarını göstermektedir. Bu doğrultuda, üç kutuplu yaklaşımıyla İSF ekosisteminin sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumsal hayat inşasında aktif rol oynayabileceği düşünülmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ