İslami Fintech Çalıştayı Gerçekleşti

21 November 2020

Gelişmekte olan teknolojiler hayatın tüm alanını etkilerken finans sektörü de kendine düşen payı almaktadır. Günlük hayatın hızlılığı finans yönetimini de etkilemektedir. Finansal verilerin akışı, güvenliği ve izlenmesi için teknoloji bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Son 50 yıldır gelişmekte olan çağdaş İslami finans sistemi teknolojinin gelişimiyle eş zamanlı olarak ilerlemiştir. Finansal teknolojiler ise hiç olmadığı kadar geleneksel kurumları ve işleyişleri değiştirmekte, insanlığın yararına işlev görmeye başlamıştır. Bu durum geleneksel finans sistemine karşı İslami finansa teknolojik anlamda rekabet avantajına dönüştürme imkanını vermektedir.  Bu teknolojik ilerlemelerin İslami finans alanına etkisi İslami fintechler suretinde yeni bir ufuk açmaktadır.

İslami Fintechler'e olan ilginin ve uygulamaların arttığı bugünlerde, bu konuyu çeşitli boyutlarıyla ele almayı gerekli gören İKAM, düzenlediği çalıştayların dokuzuncusunu İstanbul Sabahaddin Zaim Üniversitesi İSEFAM ile 21 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Bu minvalde Zeyneb Hafsa Orhan , İslami Finans ve Fintech'ler: Genel Bakış" başlığıyla, Melih Turan ise "Fintech'lerin İslami Finansa Etkisi: Türkiye İçin Öneriler" isimli tebliğlerini sundu.

Zoom Programı üzerinden online olarak gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda akademisyen ve genç araştırmacı katıldı. Sunulan tebliğler ilerleyen günlerde rapor olarak paylaşılacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ