İSLAM İKTİSAT TARİHİ PROJESİ TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

25 June 2022

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan İslam İktisat Tarihi Projesi tamamlandı. Uzman bir ekip tarafından uzun bir çalışma sonucu tamamlanan proje, 22 Haziran saat İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nda kamuoyuna sunuldu. Proje tanıtım toplantısında, Proje kapsamında araştırmacıların istifadesine sunulacak web sitesi tanıtıldı. Web sitesi tanıtımının ardından Prof. Dr. Süleyman Kaya moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Doç. Dr. Faruk Bal ve Dr. Üzeyir Serdar Serdaroğlu’nun panelist olarak katıldığıı “İslam İktisat Tarihi Günümüze Ne Söyler?” konulu bir panel gerçekleştirildi.


İslam İktisat Tarihi Projesi, İslam’ın başlangıcından günümüze kadar gerçekleşmiş olan önemli olaylar, kurumlar, âlim ve mütefekkirler ile onların öne çıkan eserlerini bir iktisat tarihi perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik bir sıra içerisinde maddeler halinde hazırlanmıştır. Proje, İslam iktisat tarihini web tabanlı bir yazılım çerçevesinde ve kronolojik bir biçimde ilgililere sunmayı amaçlamaktadır. İslam iktisat düşüncesini tarihi seyri içerisinde takip etmeyi amaçlayan bu proje, günümüz dünyasında İslam iktisadı alanında çalışan araştırmacılara ve ilgililere bütünlüklü bir perspektif ve kronolojik bir çerçeve sunmaktadır.


Bu doğrultuda, İslam tarihinin erken dönemlerinden başlamak üzere günümüze uzanan kronolojik ve çevrimiçi bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu çizginin hazırlanmasında kişiler, kurumlar, olaylar, kitaplar, dergiler, yazınlar ve akitler odak noktası olarak seçilmiş ve bu yedi düzlemin paralel bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır. İlerleyen süreçte bu çevrimiçi ortam, İslam iktisadının gelişiminin daha kapsamlı bir şekilde incelenebileceği bir sözlük halini alacaktır.


Proje kapsamında siteye 253 Kişi, 190 Kitap, 106 Olay, 88 Kurum, 20 Yazın, 40+ Kavram ve Dergi eklendi.


Proje web sitesini ziyaret etmek için:

http://ikt.ikam.org.tr

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ