İslam İktisat Atölyesi "İslam İktisadı Perspektifinden Faiz" Konusuyla 5. Kez Düzenleniyor

07 October 2016

İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi, “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile Sakarya’da gerçekleştirilecektir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek atölyede, faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecektir.

İlki 2013 yılında yapılan ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde faiz konusunun İslam İktisadı perspektifinden ele alınması hedeflenmekte. Atölyede iki gün boyunca yerli ve yabancı katılımcılar, faiz temelli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda yol açtığı sorunlar üzerinde odaklanarak çözüme yönelik öneriler üzerinde tartışacak.

1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya'da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığıyla gerçekleşecek olan 5. İslam İktisadı Atölyesi, yeni perspektifleri teşvik eden, hem teoriye hem de saha çalışmalarına önem veren, metodolojik meseleleri önemseyen ve disiplinler arası bir vizyon benimseyen yaklaşımı ile alanında uzman ilim adamlarına beraber çalışma çağrısında bulunuyor.

Bu çerçevede, aşağıdaki konular başta olmak üzere faiz ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğ özetleri kabul edilecektir:

 • Modern iktisadi sistem içerisinde faizin rolü ve İslam iktisadı perspektifinden tartışılması
 • Borca dayalı bir ekonomik yapının geleceği ve yeni çözüm önerileri
 • Bireysel iktisadi tercihlerde faizin yeri ve bireyin iktisadi davranışlarının İslami öngörüler çerçevesinde yeniden modellenmesi
 • Faizsiz bir sistemde üretim ilişkileri ve sonuçlarının analizi
 • Faizsiz bir iktisadi sistemde devletin rolü
 • Faizin günümüz koşullarında nasıl uygulamadan kaldırılabileceği ile ilgili somut çözüm önerileri
 • -Faizsiz ekonomik sisteme geçiş süreci ve yapılması gerekenler.
 • Adil bir iktisadi sistemin kurumsallaştırılmasında faizsiz sistemin rolü
 • Faizsiz bir iktisadi sistemde devletin rolü
 • Faizsiz sisteme geçişte uygulanması gereken tamamlayıcı politika önerileri
 • Müslüman toplumlarda tarihten günümüze faize alternatif olarak üretilen uygulamalar
 • emel dini metinlerde ve fıkıh ilminde faiz
 • Fıkıh ilmi içerisinde ortaya çıkan alternatif akit türleri

Bu ve benzeri konuları ele alan tebliğ özetlerinin gönderimi http://www.islamiceconomy.org/apply/ adresinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Atölyeye katılım için nihai kabul tam metinler üzerinden verilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Katılımcıların yol ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ