İSLAM İKTİSADININ KURUMLARI

İslam İktisadı Atölyesi VIII

16-18 Eylül 2020- Grand Cevahir Hotel, İstanbul

Not: Nisan 2020'de gerçekleşmesi planlanan bu atölye koronavirüs kapsamında alınan önlemler gereği Eylül 2020'de gerçekleşecektir.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 16 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 8. İslam İktisadı Atölyesini düzenleyecektir. Bu yılki atölyenin başlığı “İslam İktisadı Kurumları” olacaktır.

Birkaç finansal kuruluştan kaynaklanan meşhur kredi krizinin, birçok ülkede tüm finansal yapıyı gölgeleyen sistematik bir risk haline gelmesinden bu yana uzun zaman geçmedi. Bazı finansal kuruluşların çöküşü, birbiri ardına düşen makroekonomik göstergeler ile birçok ekonomiyi etkiledi. Bu nedenle ekonomik, finansal ve düzenleyici sistemin mevcut yapısı ve politika çerçevesi entelektüel ve politik söylemde en üst düzeyde sorgulanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, düzgün işleyen ekonomik ve finansal kurumlara olan ihtiyaç geniş bir oranda kabul bulmuştur. Ancak başlangıçta ortaya çıkan soru, İslami finansal kurumlarının, konvansiyonel kurumların bıraktığı boşluğu kapatmak konusunda yapabilecekleriyle ilgilidir. Bu çerçevede akademik literatürde vakıflar üzerine yapılmış örnek olay incelemeleri ile mikro finans ve sözleşmelerin hukuki niteliğine değinen ancak günümüz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürün ve kurumların dönüşmesi meselesinde eksik kalan makaleler çok fazladır. Bu alanda öncü olan isimler bir yol çizip, iz bıraktılar. Şuan yapılması gereken ise günümüz modern toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, İslam tarihinin klasik yapısında gömülü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumları inşa etmektir. Bu amaçla, İKAM himayesinde, İslam iktisadı disiplininden deneyimli akademisyenler farklı bakış açılarını sunacak, mevcut çalışmalar eleştirel bir biçimde değerlendirilecek ve ortak bir gelecek inşa süreci için öneriler sunulacaktır. Bu çerçevede “İslam İktisadı Kurumları” başlığıyla gerçekleştirilecek atölyede ele alınacak konular aşağıda belirtilen başlıklara işaret etmekle birlikte, bunlarla sınırlı kalmamalıdır:

1.       Klasik Dönem İslam İktisadı Kurumları ve Bunların Modern Dönemde Uygulamaları

2.       Kamu Malının Hükmü ve Klasik Vakıf Yapısının Eksik Yönleri 

3.       Vakıfların Sosyal Rolü Kapsamında Çağdaş Meseleler

4.       İslam Sözleşme Hukukunun Yeni Uygulamaları

5.       İslami Mikro Finansın Yayılması: Yoksullar İçin Sürdürülebilir Finansal Sistemler

6.       Kobilerin Finansmanı

7.       Sosyal Finans Kurumları

8.      İslami Finansın Kurumsallaşmasında Ürün Geliştirme ve Hedefler

9.      Zekât'ın Yeni Kurumsallaşma Önerileri

10.   Kitlesel Fonlama Modelleri 

11.   İslami FinTek'in Kurumsallaşması

12.   Gelir Dağılımı ve Yeni Vergi Uygulamaları

13.   Yeni Ortaklık Modelleri

14.   İslam İktisadı Persfektifinden Uluslararası İktisadi Kurumsallaşmalar

15.  İslam İktisadı Persfektifinden Dış Ticaret Rejimleri

Katılımcı Formu

https://bit.ly/3bhMIZP

 
Lütfi Sunar

BAŞKAN (Düzenleme Kurulu)

 
Ahsan Shafiq

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Zeyneb Hafsa Orhan

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Taha Eğri

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Fatih Savaşan

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Ayhan Karahan

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Necmettin Kızılkaya

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Süleyman Kaya

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Mustafa Çalışır

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

 
Ömer Bedrettin Çiçek

ÜYE (Düzenleme Kurulu)

Başvuru ve Özet Gönderimi: 31.10.2019

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 25.11.2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi:20.01.2020

Kabul Edilen Tam Metinlerin İlan Tarihi: 15.02.2020

Atölye Oturum Tarihleri: 17-18. 09. 2020Bildiri Gönderimi

Bildiri özetlerinin info@ikam.org.tr adresine 31 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir. Atölyeye katılım kararı tam metinler üzerinden verilecektir. Atölyeye gönderilen yazıların özgün olması, herhangi bir programda sunulmamış, yayınlanmamış olması veya yayın aşamasında olmaması gerekmektedir. 

Ahsan Shafiq

Koordinatör

8. İslam İktisadı Atölyesi

E-mail: info@ikam.org.tr/ ahsanshafiq@ikam.org.tr 

+ 90 216 310 43 18

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Fatıh Savaşan, Sakarya Üniversitesi

Ayhan Karahan, İGİAD

Necmettin Kızılkaya, Istanbul Üniversitesi

Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi

Mustafa Çalışır, Sakarya Üniversitesi

Zeyneb Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD

Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi

Ahsan Shafiq, Marmara Üniversitesi


Bilim Kurulu

Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank

Abdullah Kahraman, Kocaeli Üniversitesi

Adem Esen, Istanbul Üniversitesi

Ahmet Faruk Aysan, Istanbul Şehir Üniversitesi

Erol Özvar, Marmara Üniversitesi

Arif Ersoy, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Asad Zaman, Pakistan Institute of Development Economics

Burhanettin Can, İGİAD

Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi

Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi

Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi

Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya Üniversitesi

Gülfettin Çelik, Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi

Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi

Ibrahim Güran Yumusak, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi

İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi

Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi

Masudul Alam Choudhury, Üniversitesi of Malaya

Mehmet Babacan, Medipol Üniversitesi

Mehmet Bulut, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Mehmet Saraç, Istanbul Üniversitesi

Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi

Murteza Bedir, Istanbul Üniversitesi

Necdet Şensoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Necmettin Kızılkaya, Istanbul Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi

Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi

Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi 

16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA (19.00 – 21.30)

Açılış Konuşmaları

Taha Eğri, İKAM Başkanı

Lütfi Sunar, Düzenleme Heyeti Başkanı

Nihat Erdoğmuş, İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Rektörü

Açılış Konferans

İslam İktisadında Kurumsal Perspektifler, Abbas Mirakhor

İslam İktisadı Ödül Töreni

İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadına Araştırma, İslam İktisadı Uygulama, İKAM Özel ve İKAM Tez Ödüllerin takdimi

Sabri Orman’ı Anma

Video Belgesel Gösterimi


ATÖLYE OTURUMLARI

17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

1. Oturum,  09:30 - 11:00  |  Oturum Başkanı: : Zeyneb Hafsa Orhan

Monzer Kahf, The institutional structure of the Islamic economic system

Tariqullah Khan, Institutionalizing policy framework for multidimensional Islamic development

2. Oturum,  11:30 - 13:00  |  Oturum Başkanı: Mehmet Babacan

Masud ul Alam Choudhury, Conscious technology and technological change: Artificial intelligence, fintech, and other

Shifa Mohd Nor, Islamic social bank: a sustainable banking approach

3. Oturum,  13:30-15:00  |  Oturum Başkanı: Mustafa Çalışır

Adem Levent, Islamic and institutional economics: a methodological discussion

Hamdi Çilingir, Repositioning waqfs in the new economic order

4. Oturum,  15:30-17:00  |  Oturum Başkanı: Abdulrazak Dzuljastri

Mohd Nahar Mohd Arshad, Conceptualizing the Islamic social finance into a three-sector economic model

Laily Dwi Arsyianti & Resfa Fitri, Islamic multi finance companies disbursement towards sustainable financial system for low-income group in Indonesia


18 EYLÜL 2020 CUMA

5. Oturum,  09:00 - 10:30  |  Oturum Başkanı: Kamola Bayram

Zohra Jabeen & Muhammad Ismail, Towards an integrated waqf dislcosure index

Mücahit Özdemir, Can microfinance be a solution for the social failure of Islamic banks?

6. Oturum:  11:00 - 12:30  |  Oturum Başkanı: Necmettin Kızılkaya

Ömer Faruk Tekdoğan & Abdurrahman Yazıcı, The justification process of the joint-stock company as a new partnership model in the Muslim world

Qurroh Ayuniyyah, Norma md Saad, M. Aslam Haneef & Mustafa Omar Mohammad, New industry-academic partnership model for community entrepreneurship development: the case of i-taajir

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ