İslam İktisadında Sigorta - Tekafül dersi gerçekleşti

07 May 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin (İKAM) düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin dördüncüsü “İslam İktisadında Sigorta – Tekafül” ismiyle Prof. Dr. Hasan Hacak tarafından gerçekleştirildi.
5 Mayıs 2018 tarihinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen İKAM’ın yoğunlaştırılmış derslerinin dördüncüsü olan “İslam İktisadında Sigorta – Tekafül” dersi Hasan Hacak’ın anlatımı ve çeşitli üniversitelerden yerli/yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bir gün süren derste İslam İktisadında risk paylaşımı, sosyal dayanışma, İslam’da sigortanın yeri, Sigorta kavramının İslamdaki ilk temsilci kurumları ve Tekafül konusu anlatıldı İslam İktisadı alanında Sigortanın tarihteki ve günümüzdeki gelişimi üzerinde duruldu. Dersin sonunda tüm katılımcılara sertifika verilerek teşekkür edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ