İslam İktisadında Sigorta Çalıştayı Yaklaşıyor

21 November 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) 1 Aralık 2018’de İstanbul’da “İslam İktisadında Sigorta” adlı bir çalıştay düzenliyor.
İslam toplumu tarihinde akile ve lonca sandıkları gibi yöntemlerle karşılanan kişilerin maruz kalabileceği zararlara karşılık korunma ihtiyacı, modern finans sektöründe sigortacılık faaliyetleri ile sağlanmaktadır.  Risklerden korunma ihtiyacı ve alternatif sigortacılık sistemi arayışları tekâfülün yaygınlaştırılması ve üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmasını bir gereklilik haline getirmiştir.
Tekafül, konvansiyonel sigortacılığın; faiz, belirsizlik ve kumar gibi etmenlerden arındırılmış bir alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalıştayla tekafül ve diğer sigortacılık sistemlerinin kavramsal çerçeveleri açıklanıp ve devamında bu uygulamaların benzer ve farklı yanları ortaya konulacaktır. Daha sonra tekafül sisteminin yapısı, çalışma ilkeleri ile dünyadaki durumu ve gelişmesi incelenerek, Türkiye’deki tekafül uygulamalarının da güncel veriler ışındaki son durumu ortaya konulacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ