İslam İktisadında İş Ortaklıkları Çalıştayı Gerçekleşti

02 November 2019

İKAM çalıştaylarının yedincisi  2 Kasım 2019 tarihinde İSAR Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşti. İş Ortaklıkları temasıyla gerçekleştirilen çalıştaya katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay İKAM başkanı Lütfi Sunar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında Necmettin Kızılkaya "Teorik ve Tarihsel Boyutlarıyla İslam Hukukunda İş Ortaklıkları" başlıklı tebliğini sundu. 

Necmettin Kızılkaya klasik fıkıh teorisinde detaylı bir şekilde ele alınan şirketlerle ilgili genel çerçeve dinin temel metinleri tarafından ortaya konduğunu belirtti. Çalıştayın ilk oturumu sunulan tebliğin müzakeresi ile sona erdi. 

İkinci bölüm Mustafa Halil Çonkar'ın "Günümüzde Hukuki ve İktisadi Açıdan İş Ortaklıklarının Mevcut Durumu" başlıklı tebliği ile başladı. Çonkar, günümüzde anonim şirketlerin temel problemlerinin icra kurulları arasındaki ilişkiler,yetki bölüşümleri,pay sahiplerinin konumu şeklinde sıralanabileceğini belirtti. Daha sonra, sunulan tebliğ katılımcılar tarafından müzakere edildi. Çalıştay teşekkür konuşması ve plaket takdimi ile sona erdi. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ