İslam İktisadında Emek Çalıştayı Gerçekleşti

15 October 2018

İLKE Derneği bünyesindeki İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) tarafından “İslam İktisadında Emek” Çalıştayı düzenlendi.

İLKE Derneği Teras Salonunda düzenlenen program İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sunar, konuşmasında İslam İktisadı çerçevesinde emek kavramına dair yapılan müzakerelerin ampirik tartışmaları bünyesinde barındırmasının çok kıymetli olduğunu belirtirken çalıştaylar vesilesiyle alanın bilgi birikimini zenginleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Programın ilk oturumunda Kırklareli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Nursena Sağır’ın “Asgari ücret, işsizlik ve büyüme ilişkisi” konulu bir sunum yaptılar.

Sunumda 26 OECD ülkesini kapsayan veri setiyle yapılan panel veri analizi sonuçları dinleyicilerle paylaşıldı. Araştırmada OECD örneklem kümesiyle yapılan analizde 2000-2017 yılları arası meydana gelen asgari ücret artışlarının istihdam ve büyüme istatistiklerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılırken, Türkiye örneklemini ayrıştırmak için yapılan heterojen panel analizi sonuçlarına göre asgari ücret düzeyindeki %1’lik artışın büyüme ve istihdama sırasıyla 0.86 ve 0.15 puanlık pozitif katkı sunduğu belirtildi. Bu doğrultuda Türkiye’de Klasik İşgücü Piyasası görüşünün aksine asgari ücretteki artışın istihdam ve büyümeyi olumlu etkilemesinde talep yönlü artışların piyasayı canlandırması etkili olmuştur denildi.

Programın ikinci yarısında ise İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayım Yorgun “İslam ülkelerinde sendikal haklar ve yaşanan sorunlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda öncelikle işçinin örgütlenmesi meselesinin neden mühim olduğu konuşulurken, İslam dünyasında bu örgütlenmenin siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarına yaklaşımın nasıl şekillendiği ülke bazlı örneklerle gösterildi. İslam ülkelerinin bilhassa kamu memuriyeti söz konusu olduğunda uluslararası işgücü sözleşmelerinde taraf olmaktan çekindikleri ve sendika tanımlamasının sadece ekonomik boyutla sınırlandığını belirten Yorgun, sendikaların Türkiye’de hangi sebeplerden ötürü sadece Sol eğilimli hareketler olarak algılandıklarını sendika kavramının Türkiye’deki tarihi gelişimiyle açıkladı. Son olarak sendikalaşmanın Batı’da eski gücünü kaybettiğine değinen Yorgun, üretimin Batı’dan Doğu’ya kaymasıyla artık sendikaları Doğu’da aramamız gerektiğine vurgu yaptı.

Çalıştayda sunulan her iki araştırma da İKAM tarafından önümüzdeki günlerde rapor olarak yayımlanacak.
Program, sunum yapan akademisyenlere hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ