İslam İktisadına Katkı Ödülü

İslam İktisadı Katkı Ödülü, bu alanın bir disiplin olarak inşa edilmesi sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a verildi. İslam İktisadına Katkı Ödülünü alan Karaman şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ödülü Karaman’ın oğlu Lütfullah Karaman’a veren İKAM Başkanı Lütfi Sunar, Karaman’ın yarım asrı aşkın süredir gerek danışmanlık faaliyetleri gerekse de ilmi çalışmalarıyla İslam iktisadının uygulanması yönünde gerekli olan fıkhi açılımları gerçekleştirdiğini ve bu alanın akademide kalmayarak uygulamaya aktarılmasında önemli roller üstlendiğini ifade etti.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ