İslam İktisadı ve Ekonomik Kalkınma

 
İsa Yılmaz

Eğitimci

15 February 2022

17:30 - 19:30

İKAM

İSLAM İKTİSADI VE EKONOMİK KALKINMA İHTİSAS GRUBU

PROGRAM İZLENCESİ


Amaç: Ana akım yaklaşımların ötesinde İslam iktisadını politik ekonomi nazarında interdisipliner bir metot ile yeniden ele almak ve İslam iktisadının teorilendirmesinde tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi unsurları tartışarak yeni bir teorik çerçeve sunmak.

Hedef: İslam iktisadı düşüncesini farklı disiplinlere dair metinlerden okumalar yaparak edinilecek bilgiler ışığında değerlendirmek. 

Program Süresi: 6 hafta boyunca düzenli olarak her hafta.

Katılım Şartları: 

  1. Okuma ve anlama düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak; 

  2. İslam iktisadına dair istekli ve ilgili olmak;

  3. İktisadi kavramları en az temel düzeyde biliyor olmak;

  4. Her hafta katılım sağlamak.

Program İçeriği: Katılımcılardan o hafta istenilen bölümü eksiksiz okuması ve tahlil süresince yorum, değerlendirme ve eleştiri şeklinde aktif biçimde katılım talep edilir. Program bir hocanın ders vermesi ve diğerlerinin dinleyici olması şeklinde devam etmeyip, katılımcıların tümünün kitap tahliline katkıda bulunduğu bir formatta devam edecektir.

Okuma metinleri/konuları: Aşağıdaki konular ışığında belirlenen İslam iktisadı metinleri okunacak ve değerlendirilecektir:

1. Hafta: Dersimiz Kalkınma

2. Hafta: Şimdi! Hep Birlikte Kalkınıyoruz

3. Hafta: Bu Kadar Kalkınma Yetmez, Daha Fazlası!

4. Hafta: Dünün Sanayicileri, Bugünün Spekülatörleri Olmaya Hazır Mıyız?

5. Hafta: Müslümanlar Kalkınma Trenine Ne Zaman Bindi?

6. Hafta: İhtiyaçtan Fazlasını Verirsem Sermayem Nasıl Birikir, Nasıl Kalkınırım?


Hafta

Konu

1

Kalkınma kavramı, kavramın sosyal bilimlere girişi ve ekonomi bilimindeki kullanım anlamı

2

Kalkınma teorileri ve küresel kalkınma politikaları

3

Sömürge sonrası dünyada Kalkınmacılık söylemi ve neokolonyalizm

4

Kalkınmadan ne anlıyoruz? Sanayileşmeci ve finansallaşan kalkınma

5

İslam iktisadı ve finansının tarihsel gelişimi küresel kalkınmanın neresinde?

6

Weberyen kalkınma anlayışının ötesinde İslami bir kalkınma teorisi geliştirmek

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ